Головна сторінка DSpace

Репозиторий НУ "ОЮА"

Добро пожаловать в Электронный архив Национального университета «Одесская юридическая академия». Архив содержит электронные версии научных публикаций и учебно-методических разработок научных сотрудников, преподавателей и аспирантов университета. Проект реализован на базе программного обеспечения DSpace© и поддерживается Научной библиотекой НУ «Одесская юридическая академия».

Фонди

Recently Added

 • Невідомий автор (Одеса : Гельветика, 2017)
  У збірнику наукових праць Національного університету "Одеська юридична академія" опубліковано статті провідних учених НУ ОЮА, докторів та кандидатів наук, а також відомих правників з інших вузів України. Збірник статтей ...
 • Аніщук, Ніна Володимирівна; Аніщук, Н. В.; Анищук, Нина Владимировна; Anishchuk, Nina V. (Одеса : Гельветика, 2017)
  Статтю присвячено дослідженню проблеми адвокатури в країнах Євросоюзу на початку ХХІ століття під кутом зору діяльності жінок-адвокатів. Тендерний аналіз, застосований у процесі дослідження, надає можливість по-новому в ...
 • Аркуша, Лариса Ігорівна; Аркуша, Л. І.; Аркуша, Лариса Игоревна; Arkusha, Larysa I. (Одеса : Гельветика, 2017)
  Статтю присвячено висвітленню сутності поняття, структури та значення методики розслідування організованої злочинної діяльності з виокремленням її елементів.
 • Деркач, Анна В ’ячеславівна; Деркач, А. В.; Деркач, Анна Вячеславовна; Derkach, Anna V. (Одеса: Фенікс, 2018)
  В статті аналізується практика конституційних судів різних країн світу з моменту їх створення та особливостей їх функціонування. Автор окрему увагу приділяє формулюванню змісту конституційного права на оскарження та порушення ...
 • Лакарова, Ганна Андріївна; Лакарова, Г. А.; Лакарова, Анна Андреевна; Lakarova, Hanna A. (Одеса: Фенікс, 2018)
  У статті проаналізований інститут міждержавної заяви / скарги щодо захисту прав людини. Досліджено положення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. щодо процедури подання міждержавної скарги. ...

View more

Пошук


Реестры репозиториев

Перегляд

Мій профіль

Discover

RSS Feeds