Репозиторий НУ "ОЮА"

Добро пожаловать в Электронный архив Национального университета «Одесская юридическая академия». Архив содержит электронные версии научных публикаций и учебно-методических разработок научных сотрудников, преподавателей и аспирантов университета. Проект реализован на базе программного обеспечения DSpace© и поддерживается Научной библиотекой НУ «Одесская юридическая академия».

Communities in DSpace

Recently Added

 • Ізбаш, Олеся Олегівна; Ізбаш, О. О.; Избаш, Олеся Олеговна; Izbash, Olesia O.; Izbash, Olesya O. (Одеса : Гельветика, 2020)
  Беручи до уваги поліпшення різноманітних форм і способів порушення авторського права в сучасних високотехнологічних умовах розвитку суспільства, що має тенденцію до глобалізації, та враховуючи малоефективну систему ...
 • Мусиченко, Ольга Михайлівна (Одеса, 2020)
  Дисертацію присвячено комплексному дослідженню зрозумілості кримінального закону як його якісної властивості та засобів її забезпечення, в результаті якого сформульовано низку пропозицій та рекомендацій щодо удосконалення ...
 • Костюкова, Анна Олександрівна; Костюкова, Анна Александровна; Kostiukova, Anna O.; Костюкова, А. О. (Одеса, 2020-11-22)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право. – Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2020. ...
 • Корнієнко, Ганна Сергіївна; Корнієнко, Г. С.; Корниенко, Анна Сергеевна; Korniienko, Hanna S. (Одеса : Гельветика, 2020)
  визначення ознак агробізнесу є актуальною і такою, що потребує розв’язання. Окреслено, що сільськогосподарський товаровиробник – це основний суб’єкт у правовідносинах агробізнесу. Крім нього, у правовідносини в сфері ...
 • Костенко, Ірина Валентинівна; Костенко, І. В.; Костенко, Ирина Валентиновна; Kostenko, Iryna V.; Огієвич, С. М.; Ohiievych, S. M. (Одеса : Гельветика, 2020)
  Дослідження ґрунтується на історичних фактах про виникнення та розвиток системи органів прокуратури. Шляхом аналізу наукових джерел визначено зміст поняття «прокуратура», з’ясовано особливості та знайдено причини ...

View more

Search DSpace


Реестры репозиториев

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds