Головна сторінка DSpace

DSpace Repository

Добро пожаловать в Электронный архив Национального университета «Одесская юридическая академия». Архив содержит электронные версии научных публикаций и учебно-методических разработок научных сотрудников, преподавателей и аспирантов университета. Проект реализован на базе программного обеспечения DSpace© и поддерживается Научной библиотекой НУ «Одесская юридическая академия».

Фонди

Recently Added

 • Попова, Анна Олександрівна; Попова, Анна Александровна; Popova, Anna O. (Одеса, 2018-03-23)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природноресурсове право». Національний університет «Одеська юридична академія», ...
 • Суща, Ліна Миколаївна; Сущая, Лина Николаевна; Sushcha, Lina M. (Одеса, 2018-03-23)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06. – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право. – Національний університет «Одеська юридична академія», ...
 • Ткаченко, М. В.; Ткаченко, М. В.; Tkachenko, M. V. (Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017)
  У роботі досліджено суб'єктний склад договору довічного утримання. Обґрунтовано, що законодавчо закріплена конструкція, яка містить опис особи відчужувача, потребує удосконалення у частині вказівки на наявність ...
 • Терлецький, Д. С.; Терлецкий, Д. С.; Terletskyi, D. S. (Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017)
  У статті доводиться доцільність та обґрунтованість виокремлення та змістовно-сутнісного осмис- лення конституційно-правового регулювання як предмета самостійного наукового дослідження. У такому контексті ...
 • Тамаря, Я. В.; Тамаря, Я. В.; Tamaria, Ya. V. (Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017)
  Наукова стаття присвячена висвітленню категорії адміністративної процедури з державної реє страції речових прав на нерухоме майно. Порівнюється категорії "стадія", "адміністративна процеду- ра" та "стадії ...

View more

Пошук


Реестры репозиториев

Перегляд

Мій профіль

Discover

RSS Feeds