Репозиторий НУ "ОЮА"

Добро пожаловать в Электронный архив Национального университета «Одесская юридическая академия». Архив содержит электронные версии научных публикаций и учебно-методических разработок научных сотрудников, преподавателей и аспирантов университета. Проект реализован на базе программного обеспечения DSpace© и поддерживается Научной библиотекой НУ «Одесская юридическая академия».

Communities in DSpace

Recently Added

 • Губська, Олена Анатоліївна; Губская, Елена Анатольевна; Губська, О. А.; Hubska, Olena A. (Одеса : Гельветика, 2020)
  У статті проаналізовано специфіку теоретичних і практичних проблем правового регулювання працевлаштування державних службовців. Виявлено недоліки та прогалини законодавства у сфері працевлаштування державних службовців в ...
 • Галіцина, Наталя Вікторівна; Галіцина, Н. В.; Галицина, Наталья Викторовна; Halitsyna, Natalia V. (Одеса : Гельветика, 2020)
  У статті визначено, що адміністративні правовідносини в соціальній сфері необхідно розуміти як владно-підпорядковуючі відносини, що мають примусовий і позапримусовий характер, виникають, змінюються та припиняються з метою ...
 • Шелудяков, Роман Сергійович; Шелудяков, Р. С.; Шелудяков, Роман Сергеевич; Sheludiakov, Roman S. (Одеса: Фенікс, 2017)
  У статті досліджено історичний розвиток міжнародно-правових засад повітряних перевезень. Визначено, що систему міжнародних угод у сфері повітряних перевезень складають дві підсистеми: публічно- та приватно-правова. Також ...
 • Окуньовська, Юлія Вікторівна; Окуньовська, Ю. В.; Окуневская, Юлия Викторовна; Okunovska, Yuliia V. (Одеса: Фенікс, 2017)
  Стаття присвячена вивченню впливу неурядових організацій Польщі на формування громадянського суспільства в Україні. У дослідженні проаналізовано вплив національних меншин на формування «третього сектору» України. Основну ...
 • Козьма, Василь Васильович; Козьма, В. В.; Козьма, Василий Васильевич; Kozma, Vasyl V. (Одеса: Фенікс, 2017)
  У статті розглянута кадрова політика Президента України Петра Порошенка. Особлива увага приділена особистісному аспекту в процесі формування президентської команди. Коротко проаналізовані головні фігури найближчого оточення ...

View more

Search DSpace


Реестры репозиториев

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds