Репозиторий НУ "ОЮА"

Добро пожаловать в Электронный архив Национального университета «Одесская юридическая академия». Архив содержит электронные версии научных публикаций и учебно-методических разработок научных сотрудников, преподавателей и аспирантов университета. Проект реализован на базе программного обеспечения DSpace© и поддерживается Научной библиотекой НУ «Одесская юридическая академия».

Communities in DSpace

Recently Added

 • Корнієнко, Ганна Сергіївна; Корнієнко, Г. С.; Корниенко, Анна Сергеевна; Korniienko, Hanna S. (Одеса : Гельветика, 2020)
  визначення ознак агробізнесу є актуальною і такою, що потребує розв’язання. Окреслено, що сільськогосподарський товаровиробник – це основний суб’єкт у правовідносинах агробізнесу. Крім нього, у правовідносини в сфері ...
 • Костенко, Ірина Валентинівна; Костенко, І. В.; Костенко, Ирина Валентиновна; Kostenko, Iryna V.; Огієвич, С. М.; Ohiievych, S. M. (Одеса : Гельветика, 2020)
  Дослідження ґрунтується на історичних фактах про виникнення та розвиток системи органів прокуратури. Шляхом аналізу наукових джерел визначено зміст поняття «прокуратура», з’ясовано особливості та знайдено причини ...
 • Богдан, Богдана Володимирівна; Богдан, Б. В.; Богдан, Богдана Владимировна; Bohdan, Bohdana V. (Одеса : Гельветика, 2020)
  Наукова стаття присвячена аналізу змін, внесених до інституту юридичної відповідальності за порушення заходів, спрямованих на запобігання поширенню інфекційних хвороб. Зокрема, досліджено посилення адміністративної та ...
 • Крегул, Яна Миколаївна; Крегул, Я. М.; Крегул, Яна Николаевна; Krehul, Yana M . (Одеса : Гельветика, 2020)
  Статтю присвячено дослідженню явища публічного контролю, визначенню його ролі в якості основного елементу взаємодії держави та суспільства, що створює підґрунтя для соціального спрямування політики держави. Так, серед ...
 • Лесик, О. В.; Lesyk, O. V. (Одеса : Гельветика, 2020)
  Сучасні умови реформування правового регулювання земельних відносин спрямовані на забезпечення раціонального й ефективного використання земельних ресурсів, як важливого чинника побудови сильної та незалежної держави. ...

View more

Search DSpace


Реестры репозиториев

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds