DSpace Repository

Добро пожаловать в Электронный архив Национального университета «Одесская юридическая академия». Архив содержит электронные версии научных публикаций и учебно-методических разработок научных сотрудников, преподавателей и аспирантов университета. Проект реализован на базе программного обеспечения DSpace© и поддерживается Научной библиотекой НУ «Одесская юридическая академия».

Разделы DSpace

Recently Added

 • Ханієва, Фатіма Магомедівна; Ханиева, Фатима Магомедовна; Khaniieva, Fatima M. (2017)
  У цій статті автор розглядає порядок оцінки негрошових вкладів та проводить теоретичний аналіз чинних законодавчих положень з приводу розглядуваного питання. Крім того, наводяться наукові визначення грошової оцінки вкладів ...
 • Мельник, Ольга Олегівна; Мельник, Ольга Олеговна; Melnik, Olga O. (2017)
  У статті досліджуються правові відносини, що виникають у зв’язку із імплементацією норм міжнародних правових актів щодо форс­мажорних застережень. Аналізуються умови про форс­мажор (непереборну силу) у ...
 • Лушпієнко, В. М.; Лушпиенко, В. М.; Lushpiienko, V. M. (Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017)
  Стаття присвячена дослідженню гарантій участі неповнолітніх осіб у кримінальному провадженні у процесуальній ролі свідка, виділено їх систему за чинним КПК. Встановлено, що такі гарантії не є привілеями цих осіб і відповідно, ...
 • Герман, Олександр Олександрович; Герман, Александр Александрович; Herman, Oleksandr O. (Одеса, 2018-03-16)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (доктора філософії) за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». – Національний університет «Одеська ...
 • Лиськов, М. О.; Лыськов, М. А.; Lyskov, M. O. (Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017)
  В даній науковій статті досліджено поняття "засобів публічного адміністрування в сфері лотереї", визначено їх особливості та види. Серед засобів публічного адміністрування лотерейної сфери виділено: 1) ліцензування ...

View more

Поиск по сайту


Реестры репозиториев

Просмотр

Моя учетная запись

Discover

Потоки RSS