Репозиторий НУ "ОЮА"

Добро пожаловать в Электронный архив Национального университета «Одесская юридическая академия». Архив содержит электронные версии научных публикаций и учебно-методических разработок научных сотрудников, преподавателей и аспирантов университета. Проект реализован на базе программного обеспечения DSpace© и поддерживается Научной библиотекой НУ «Одесская юридическая академия».

Communities in DSpace

Recently Added

 • Миронюк, Артур Ігорович; Миронюк, А. І.; Миронюк, Артур Игоревич; Myroniuk, Artur I. (Одеса : Фенікс, 2019)
  Статтю присвячено розгляду прaвових зacaд нормотворчої дiяльноcтi Мiжнaродної морcької оргaнiзaцiї (IМО). Розглянуто зaвдaння, що їх вирiшує IМО, зaгaльну cтруктуру Оргaнiзaцiї. Виcвiтлено cтaн прaвових доcлiджень у гaлузi ...
 • Зулгарін, Вадим Геннадійович; Зулгарін, В. Г.; Зулгарин, Вадим Геннадиевич; Zulharin, Vadym H.; Zulgarin, Vadym (Одеса : Фенікс, 2019)
  Кожна держава, всилу принципу державного суверенітету, наділена невідчужуваним правом стягувати податки напідставі зв’язку суб’єкта чи об’єкта оподаткування з національною юрисдикцією (громадянство, місце проживання, місце ...
 • Пасечник, Олена Владиславівна; Пасечник, О. В.; Пасечник, Елена Владиславовна; Pasechnyk, Olena V. (Одеса : Фенікс, 2019)
  У статті проаналізований універсальний рівень правового регулювання трансплантації органів і / або тканин, клітин у рамках Організації Об’єднаних Націй. Досліджено положення «м’якого права» Організації Об’єднаних Націй у ...
 • Буроменська, Наталія Любомирівна; Буроменська, Н. Л.; Буроменская, Наталия Любомировна; Buromenska, Nataliia L. (Одеса : Фенікс, 2019)
  У статті розглядається питання зловживання правом усфері публічно-правових відносин за участю суб’єктів владних повноважень та громадян. Поняття зловживання правом розглядається в загальнотеоретичному та публічно-правовому ...
 • Кедик, Василь Петрович; Кедик, В. П.; Кедик, Василий Петрович; Kedyk, Vasyl P. (Одеса : Фенікс, 2019)
  У статті розкрито генезис наукових досліджень щодо повернення обвинувального акту та клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурору. Проаналізовано найбільш відомі праці щодо ...

View more

Search DSpace


Реестры репозиториев

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds