Репозиторий НУ "ОЮА"

Добро пожаловать в Электронный архив Национального университета «Одесская юридическая академия». Архив содержит электронные версии научных публикаций и учебно-методических разработок научных сотрудников, преподавателей и аспирантов университета. Проект реализован на базе программного обеспечения DSpace© и поддерживается Научной библиотекой НУ «Одесская юридическая академия».

Сообщества DSpace

Недавно добавленные

 • Сенишин, Т. Р. (Одеса: Фелікс, 2013)
  У статті зазначено, що спілки та асоціації адвокатів представляють інтереси адвокатів у державних органах і об'єднаннях громадян, захищають соціальні та професійні права адвокатів, здійснюють методичну і видавничу роботу, ...
 • Садовнік, О. В. (Одеса: Фелікс, 2013)
  У статті досліджуються доктринальні підходи до розуміння сутності адвокатської таємниці. Здійснюється аналіз положень чинного законодавства України щодо можливості розголошення адвокатської таємниці.
 • Рябий, С. М. (Одеса: Фелікс, 2013)
  У статті розкрито актуальні питання теорії і практики застосування правового інституту адвокатської таємниці. Звернено увагу на недосконалість законодавства у частині регулювання даного правового інституту та запропоновано ...
 • Погранична, С. О. (Одеса: Фелікс, 2013)
  У даній роботі проведено аналіз правового статусу адвоката в Україні. Звертається увага на недоліки правового регулюваня, зокрема, щодо визначення кола повноважень адвокатата гарантій його діяльності.
 • Петренко, Г. К. (Одеса: Фелікс, 2013)
  У статті досліджується правова природа гарантій адвокатської діяльності. Здійснено аналіз нормативно-правових актів, якими вони встановлюються. Обгрунтовано висновок про необхідність пошуку дієвих способів та механізмів, ...

Просмотреть больше

Поиск в DSpace


Реестры репозиториев

Просмотр

Моя учетная запись

Просмотр

Потоки RSS