Репозиторий НУ "ОЮА"

Добро пожаловать в Электронный архив Национального университета «Одесская юридическая академия». Архив содержит электронные версии научных публикаций и учебно-методических разработок научных сотрудников, преподавателей и аспирантов университета. Проект реализован на базе программного обеспечения DSpace© и поддерживается Научной библиотекой НУ «Одесская юридическая академия».

Communities in DSpace

Recently Added

 • Луцишин, Галина Іванівна; Луцишин, Г. І.; Луцишин, Галина Ивановна; Lutsyshyn, Halyna I.; Гетьманчук, Микола Петрович; Гетьманчук, М. П.; Гетьманчук, Николай Петрович; Hetmanchuk, Mykola P. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  У статті розглянуто питання національної консолідації українського суспільства у працях провідних теоретиків українського націоналізму. Досліджено бачення проблем національної консолідації відомими теоретиками українського ...
 • Онищенко, О. О.; Onyshchenko, O. O. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  У статті розглянуто співвідношення політики та моралі, розкрита взаємодія політичних технологій та суспільно-моральних норм. Розкрито поняття «політична технологія». Проаналізовані та виділені основні види політичних ...
 • Пехник, Алевтина Валентинівна; Пехник, А. В.; Пехник, Алевтина Валентиновна; Pekhnyk, Alevtyna V.; Завгородня, Юлія Володимирівна; Завгородня, Ю. В.; Завгородняя, Юлия Владимировна; Zavhorodnia, Yuliia V.; Кройтор, Артем Вікторович; Кройтор, А. В.; Кройтор, Артем Викторович; Kroitor, Artem V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  У статті розглянуто сучасні перетворення в галузі освітньої діяльності в українському суспільстві. Проведено аналіз різних форм освітнього процесу в умовах пандемії, їх проблемні аспекти та позитивні особливості, які виникли ...
 • Явір, Віра Анатоліївна; Явір, В. А.; Явор, Вера Анатольевна; Yavir, Vira A. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  Оскільки в межах правової політології стрижневим визнається системний підхід до вивчення політики і права, дослідження взаємодії цих феноменів неможливе без аналізу взаємодії політичної і правової систем. Системний підхід ...
 • Агаева, Нигяр Дамед гызы; Агаева, Нигяр; Агаєва, Н.; Ahaeva, Nyhiar D.; Agaeva, N. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  Целью статьи является изучение влияния экономического развития на семью, выявление противоречивого характера этого воздействия путем выявления форм проявления в общностях с различ-ными национально-культурными традициями и ...

View more

Search DSpace


Реестры репозиториев

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds