Головна сторінка DSpace

Репозиторий НУ "ОЮА"

Добро пожаловать в Электронный архив Национального университета «Одесская юридическая академия». Архив содержит электронные версии научных публикаций и учебно-методических разработок научных сотрудников, преподавателей и аспирантов университета. Проект реализован на базе программного обеспечения DSpace© и поддерживается Научной библиотекой НУ «Одесская юридическая академия».

Фонди

Recently Added

 • Дмитрук, Ірина Миколаївна; Дмитрук, І. М.; Дмитрук, Ирина Николаевна; Dmytruk, Iryna M. (Одеса : Гельветика, 2020)
  Досліджується впровадження та посилення таких правових інститутів, як місцевий референдум та адміністративний договір на теперішньому етапі децентралізації в Україні. Проводиться аналіз нормативно-правової бази, в результаті ...
 • Іванов, О. Ю.; Иванов, А. Ю.; Ivanov, O. Yu. (Одеса : Гельветика, 2020)
  У статті розглядаються різні аспекти історико-правової реальності середини XV – початку XVIII ст., пов’язані з формуванням політичного курсу Московської держави щодо Казахського ханства. Простежується динаміка формування ...
 • Губська, Олена Анатоліївна; Губская, Елена Анатольевна; Губська, О. А.; Hubska, Olena A. (Одеса : Гельветика, 2020)
  У статті проаналізовано специфіку теоретичних і практичних проблем правового регулювання працевлаштування державних службовців. Виявлено недоліки та прогалини законодавства у сфері працевлаштування державних службовців в ...
 • Галіцина, Наталя Вікторівна; Галіцина, Н. В.; Галицина, Наталья Викторовна; Halitsyna, Natalia V. (Одеса : Гельветика, 2020)
  У статті визначено, що адміністративні правовідносини в соціальній сфері необхідно розуміти як владно-підпорядковуючі відносини, що мають примусовий і позапримусовий характер, виникають, змінюються та припиняються з метою ...
 • Шелудяков, Роман Сергійович; Шелудяков, Р. С.; Шелудяков, Роман Сергеевич; Sheludiakov, Roman S. (Одеса: Фенікс, 2017)
  У статті досліджено історичний розвиток міжнародно-правових засад повітряних перевезень. Визначено, що систему міжнародних угод у сфері повітряних перевезень складають дві підсистеми: публічно- та приватно-правова. Також ...

View more

Пошук


Реестры репозиториев

Перегляд

Мій профіль

Discover

RSS Feeds