Репозиторий НУ "ОЮА"

Добро пожаловать в Электронный архив Национального университета «Одесская юридическая академия». Архив содержит электронные версии научных публикаций и учебно-методических разработок научных сотрудников, преподавателей и аспирантов университета. Проект реализован на базе программного обеспечения DSpace© и поддерживается Научной библиотекой НУ «Одесская юридическая академия».

Сообщества DSpace

Недавно добавленные

 • Дерев’янчук, Ю. І.; Деревянчук, Ю. И.; Derevianchuk, Y. I. (2016)
  Стаття розглядає питання богословської візії Таїнства Христового Вознесіння в ранніх проповідях Отців Церкви. Метою дослідження є виділення основних рис христологічної парадигми в контексті богословської думки ...
 • Дем’янюк, М. Б.; Демянюк, М. Б.; Demianiuk, M. B. (2016)
  Предметом статті є осмислення функціонування слова в літературному тексті як першооснови будь-якого наративного фрагмента й риторичної фігури, що прагне активізувати увагу читача. Досліджується матриця, яка ...
 • Чорна, Л. В.; Чёрная, Л. В.; Chorna, L. V. (2016)
  Проблема ідеалу залишається у ХХІ столітті не менш актуальною для дослідження, ніж у попередні часи. Взаємозв’язок ідеалу та його практичного втілення є гострою темою для дискусій на межі зміни світоглядної ...
 • Бурий, А. Р.; Бурый, А. Р.; Buryi, A. R. (2016)
  У статті досліджено ключові бінарні смислові структури в російській культурі її «золотого» періоду. Зокрема, актуалізовано суперечливість полеміки західників і слов’янофілів, які пропонували ідеалізовані шляхи ...
 • Неизвестный автор (2019-05-24)
  Збірник матеріалів Університетської інтернет-конференції «Проблеми застосування норм аграрного, земельного та екологічного права» містить тези доповідей учасників даного наукового заходу. Видання буде ...

Просмотреть больше

Поиск в DSpace


Реестры репозиториев

Просмотр

Моя учетная запись

Просмотр

Потоки RSS