Головна сторінка DSpace

Репозиторий НУ "ОЮА"

Добро пожаловать в Электронный архив Национального университета «Одесская юридическая академия». Архив содержит электронные версии научных публикаций и учебно-методических разработок научных сотрудников, преподавателей и аспирантов университета. Проект реализован на базе программного обеспечения DSpace© и поддерживается Научной библиотекой НУ «Одесская юридическая академия».

Фонди

Recently Added

 • Кушнерук, Дмитро Володимирович (Одеса, 2021)
  Дисертація є першим у вітчизняній юридичній науці спеціальним комплексним дослідженням підстав виникнення права державної власності за цивільним законодавством України. У межах дослідження здійснено комплексний аналіз ...
 • Цільмак, Олена Миколаївна; Цільмак, О. М.; Цильмак, Елена Николаевна; Tsilmak, Olena M.; Лефтеров, Василь Олександрович; Лефтеров, В. О.; Лефтеров, Василий Александрович; Lefterov, Vasyl O. (Одеса : Фенікс, 2021)
  У практикумі подаються плани проведення практичних занять з елементами тренінгу з навчальної дисципліни «Лідерство». Запропоновані психотренінгові вправи, рольові та ділові ігри, інші інтерактивні прийоми формування ...
 • Цільмак, Олена Миколаївна; Цільмак, О. М.; Цильмак, Елена Николаевна; Tsilmak, Olena M. (Одеса : Фенікс, 2021)
  У практикумі подається інноваційна методика проведення інтерактивних практичних занять з навчальної дисципліни «Психологічне консультування», яка включає у себе тематичні питання для бліцопитування, теми рефератів, ...
 • Лефтеров, Василь Олександрович; Лефтеров, В. О.; Лефтеров, Василий Александрович; Lefterov, Vasyl O.; Цільмак, Олена Миколаївна; Цільмак, О. М.; Цильмак, Елена Николаевна; Tsilmak, Olena M. (Одеса : Фенікс, 2019)
  У практикуму подається методика проведення практичних занять з елементами тренінгу з навчальної дисципліни «Психології управління». Розглядаються соціально-психологічні складові управлінської компетенції сучасного керівника. ...
 • Подцерковний, Олег Петрович; Подцерковний, О. П.; Подцерковный, Олег Петрович; Podtserkovnyi, Oleh P.; Зятіна, Діна Володимирівна; Зятіна, Д. В.; Зятина, Дина Владимировна; Ziatina, Dina V.; Бойченко, Едуард Гаврилович; Бойченко, Е. Г.; Бойченко, Эдуард Гаврилович; Boichenko, Eduard H.; Попелюк, Вадим Павлович; Попелюк, В. П.; Popeliuk, Vadym P. (Одеса : НУ «ОЮА», 2021)
  Навчально-методичні рекомендації покликані забезпечити опанування основних положень дисципліни «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності». Роль зовнішньоекономічної діяльності в Україні важко переоцінити, адже ...

View more

Пошук


Реестры репозиториев

Перегляд

Мій профіль

Discover

RSS Feeds