Репозиторий НУ "ОЮА"

Добро пожаловать в Электронный архив Национального университета «Одесская юридическая академия». Архив содержит электронные версии научных публикаций и учебно-методических разработок научных сотрудников, преподавателей и аспирантов университета. Проект реализован на базе программного обеспечения DSpace© и поддерживается Научной библиотекой НУ «Одесская юридическая академия».

Сообщества DSpace

Недавно добавленные

 • Блажівська, Н. Є.; Блаживская, Н. Е.; Blazhivska, N. E. (Одеса : Гельветика, 2018)
  Стаття присвячена розкриттю суті пілотних рішень Європейського суду з прав людини. Досліджуються природа пілотних рішень, причини і правові підстави їх винесення, а також процедура винесення пілотних рішень. Окрема увага ...
 • Аніщук, Н. В.; Анищук, Н. В.; Anischuk, N. V. (Одеса : Гельветика, 2018)
  Стаття присвячена гендерному дослідженню юридичної професії, яка розкриває можливість реалізації в інших сферах, зокрема, політичній. Концентрується увага на висвітленні діяльності успішних жінок-адвокатів у світі, які ...
 • Андрусів, Людмила Михайлівна; Андрусив, Людмила Михайловна; Andrusiv, Liudmyla M. (Одеса : Гельветика, 2018)
  У статті розглядається правове регулювання оприлюднення нормативно-правових актів в Польській Республіці. Проаналізовано та розкрито порядок оголошення нормативно-правових актів, офіційні засоби їх публікації, порядок ...
 • Швець, Ю. Ю.; Швец, Ю. Ю.; Shvets, Yu. Yu. (Одеса : Гельветика, 2017)
  Статтю присвячено висвітленню найбільш актуальних проблем сучасності у сфері забезпечення реалізації права особи на охорону здоров’я. Автором визначаються критерії належної реалізації даного права; виокремлюються проблеми, ...
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Evgen O.; Харитонов, Є. О.; Харитонов, Е. О.; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, Елена Ивановна; Kharytonova, Оlena I.; Харитонова, Е. И. (Одеса : Гельветика, 2017)
  Стаття присвячена розгляду питань співвідношення категорій «Інтернет речей» та «цивільні правовідносини» і визначенню місця «Інтернету речей» як цілісного правового явища в структурі правовідносин.

Просмотреть больше

Поиск в DSpace


Реестры репозиториев

Просмотр

Моя учетная запись

Просмотр

Потоки RSS