Головна сторінка DSpace

Репозиторий НУ "ОЮА"

Добро пожаловать в Электронный архив Национального университета «Одесская юридическая академия». Архив содержит электронные версии научных публикаций и учебно-методических разработок научных сотрудников, преподавателей и аспирантов университета. Проект реализован на базе программного обеспечения DSpace© и поддерживается Научной библиотекой НУ «Одесская юридическая академия».

Фонди

Recently Added

 • Mishyna, N. V.; Mishyna, Natalia V.; Мішина, Наталя Вікторівна; Мишина, Наталя Викторовна; Мішина, Н. В.; Мишина, Н. В. (Одеса : Гельветика, 2018)
  Стаття присвячена перспективам удосконалення Закону України «Про громадянські об’єднання» (2012 р.). По-перше, пропонується удосконалення деяких статей цього Закону у відповідності до принципів європейського конституціоналізму, ...
 • Крикун, В. Б.; Крикун, В. Б.; Krykun, V. B.; Крикун, Віктор Борисович; Крикун, Виктор Борисович; Krykun, Viktor B. (Одеса : Гельветика, 2018)
  У статті здійснений аналіз нормативно-правового забезпечення взаємодії суб’єктів адміністративно-правового регулювання економіки України в кризових умовах. Окрему увагу приділено характеристиці законів, норми яких регулюють ...
 • Каракаш, Ілля Іванович; Каракаш, Илья Иванович; Karakash, Illia I.; Каракаш, І. І.; Каракаш, И. И.; Karakash, І. І. (Одеса : Гельветика, 2018)
  Стаття присвячена дослідженню способів захисту і охорони цивільних прав та законних інтересів цивільно-правовими способами, зокрема, забезпеченню захисту й охорони права власності та особливостей їх застосування до захисту ...
 • Аленін, Юрій Павлович; Аленин, Юрий Павлович; Alenin, Yury; Гловюк, Ірина; Гловюк, Ирина Васильевна; Hloviuk, Iryna V.; Габлей, Наталія Григорівна; Габлей, Наталия; Hablei, N.; Мудрак, Інна Василівна; Мудрак, Инна Васильевна; Mudrak, Inna; Мурзановська, Аліна Владиславівна; Мурзановская, Алина Владиславовна; Murzanovska, Alina (Одеса, 2020)
  Навчально-методичний посібник підготовлений для здобувачів вищої освіти (магістратура) для підготовки до занять зі спеціального курсу «Судове провадження». Посібник містить тематичний план навчальної дисципліни, навчальну ...
 • Іванов, І. Є.; Иванов, И. Е.; Ivanov, I. Ye. (Одеса : Гельветика, 2018)
  Стаття присвячена теоретико-правовій характеристиці змісту і форми протоколу про адміністративне правопорушення, окреслено проблеми його складання. Здійснено аналіз практики адміністративно-юрисдикційної діяльності ...

View more

Пошук


Реестры репозиториев

Перегляд

Мій профіль

Discover

RSS Feeds