Репозиторий НУ "ОЮА"

Добро пожаловать в Электронный архив Национального университета «Одесская юридическая академия». Архив содержит электронные версии научных публикаций и учебно-методических разработок научных сотрудников, преподавателей и аспирантов университета. Проект реализован на базе программного обеспечения DSpace© и поддерживается Научной библиотекой НУ «Одесская юридическая академия».

Communities in DSpace

Recently Added

 • Давиденко, Світлана Василівна; Давыденко, Светлана Васильевна; Давиденко, С. В.; Davydenko, Svitlana V. (Одеса : Гельветика, 2020)
  У статті досліджено окремі проблеми нормативної реґламентації порядку застосування та зміни запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в контексті гармонізації вітчизняного кримінального процесуального законодавства з ...
 • Гуйван, Петро Дмитрович; Гуйван, Петр Дмитриевич; Гуйван, П. Д.; Huivan, Petro D. (Одеса : Гельветика, 2020)
  Стаття присвячена науковому дослідженню актуального питання щодо організації в демократичному суспільстві належного регулювання права кожної особи на вільне вираження своїх переконань і поглядів. У роботі обстоюється теза, ...
 • Гудима, М. М.; Гудима, Мирослава Мирославівна; Гудима, Мирослава Мирославовна; Hudyma, Myroslava M. (Одеса : Гельветика, 2020)
  Наукова публікація присвячена правовому аналізу значення передачі речі в руслі теоретичного вчення про юридичні факти, дослідженню її місця в механізмі договірного переходу права власності. У статті формулюється відповідь ...
 • Тарнавський, О. Р; Тарнавский, О. Р.; Tarnavskyi, O. P. (Одеса: Фенікс, 2017)
  У статті досліджено питання послідовників євроскептицизму у Франції. Проаналізовано політичні погляди найбільш впливових євроскептиків Франції. Розкрито сприйняття євроінтеграційних процесів різними політичними лідерами ...
 • Іванова, Анастасія В’ячеславівна; Іванова, А. В.; Иванова, Анастасия Вячеславовна; Ivanova, Anastasiia V. (Одеса: Фенікс, 2017)
  Стаття присвячена аналізу феномену міграційної інтолерантності в контексті глобалізаційних перетворень в світі. Виявлені тенденції небезпечних трансформацій міграційних конфліктів у різні масові форми нетерпимості.

View more

Search DSpace


Реестры репозиториев

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds