Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Каламан, О. Б.; Каламан, Ольга Борисівна; Kalaman, Olga В.; Botek, Marek; Ботек, Марек; Mandrykin, Denys; Мандрикін, Д. В. (2023)
  The presented study is devoted to clarifying the essence and systematization of all existing scientific approaches to the man- agement of human capital of the enterprise. The purpose of the article was aimed at studying, ...
 • Maksurov, А. А. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018)
 • Марценко, Наталія Степанівна; Марценко, Н. С.; Martsenko, Nataliia S.; Hubiak, Khristina; Губяк, Крістіна (Одеса, 2022)
 • Татьянчикова, Ірина Володимирівна; Татьянчикова, І. В.; Татьянчикова, Ирина Владимировна; Tatianchykova, Iryna V.; Татьянчиков, Андрій Олександрович; Татьянчиков, А. О.; Татьянчиков, Андрей Александрович; Tatianchykov, Andrii O.; Княжева, Ірина Анатоліївна; Княжева, І. А.; Княжева, Ирина Анатольевна; Kniazheva, Iryna A.; Knyazheva, Irina; Бойко, Світлана Петрівна; Бойко, С. П.; Бойко, Светлана Петровна; Boiko, Svitlana P. (Especial Editorial Cuadernos de Sofía, 2020)
  The article reveals the problem of children’s socialization with intellectual disabilities; directions of psychological and pedagogical support of their socialization at the stage of individualization in the conditions of ...
 • Харитонова, Тетяна Євгенівна; Харитонова, Т. Є.; Харитонова, Татьяна Евгеньевна; Kharytonova, Tetiana Ye.; Коструба, Анатолій Володимирович; Коструба, А. В.; Коструба, Анатолий Владимирович; Kostruba, Anatolii V.; Kostruba, Anatoliy; Носік, Володимир Васильович; Носік, В. В.; Носик, Владимир Васильевич; Nosik, Volodymyr V.; Михайлов, Володимир Альбертович; Михайлов, В. А.; Михайлов, Владимир Альбертович; Mikhailov, Volodymyr A.; Кирило, Марія; Kurilo, Maria (Kyiv : Institute of Geology Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2021)
  There is a strong bonding of categories when we are to consider problems connected with land. The constant development of social relations brings the necessity to notice what is vital for the legislation to follow those ...
 • Baadzhy, Nataliia A. (2019)
  The article is devoted to the problem of correlation of the notion of administrative discretion with the administrative management activity through understanding the essence of both notions and their interconnection. The ...
 • Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, О. І.; Сафончик, Оксана Ивановна; Safonchyk, Oksana I.; Діденко, Лариса Василівна; Діденко, Л. В.; Диденко, Лариса Васильевна; Didenko, Larysa V.; Денисяк, Наталя Миколаївна; Денисяк, Н. М.; Денисяк, Наталья Николаевна; Denysiak, Natalia M. (Universidad del Zulia, 2021)
  Civil legal and civil-procedural legal relations are one of the most significant categories in the science of civil and civil-procedural law, the relationship of which is not fully studied in science, so it is necessary ...
 • Mykhaylenko, V. V.; Mихайленко, Валерій Васильович; Михайленко, В. В. (Одеса, 2015)
  У фокусі дослідження знаходиться кореляція імплікативного значення (наміру) мовця під час виникнення висловлювання та інференціального значення слухача, яке формується в нього в процесі «прочитання» зазначеного висловлювання. ...
 • Аркуша, Лариса Ігорівна; Аркуша, Л. І.; Аркуша, Лариса Игоревна; Arkusha, Larysa I.; Загородній, Віктор Євстафійович; Загородній, В. Є.; Загородний, Виктор Евстафьевич; Zahorodnii, Viktor Ye.; Zagorodniy, Viktor; Федчун, Наталія Олександрівна; Федчун, Н. О.; Федчун, Наталия Александровна; Fedchun, Nataliia O. (Advanced Scientific Research, 2020)
  As we know, corruption is recognized as the most widespread abuse in the world, which accompanies purchases in various spheres of society’s life. Thus, corruption in procurement was manifested in 69% of cases in more than ...
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen O.; Kharytonov, Evgen; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Харитонова, Елена Ивановна; Kharytonova, Оlena I.; Колодін, Денис Олексійович; Колодін, Д. О.; Колодин, Денис Алексеевич; Kolodin, Denys O.; Kolodin, Denis; Ткалич, Максим Олегович; Ткалич, М. О.; Tkalych, Maxym О. (Quito : Los Hemisferios University, 2020)
  The principles of adjusting the regulation of civil relations in the context of the Covid-19 pandemic are analyzed. The admissibility of restricting human rights in the context of the conflict of private and public interests ...
 • Харитонов, Євген Олегович; Kharytonov, Yevhen O.; Харитонов, Є. О. (Одеса : Фенікс, 2021)
 • Акуленко, Алла Михайлівна; Кононець, Богдан Володимирович (Одеса: Фелікс, 2021)
  У статті проведено аналіз проблем, які на фоні коронавірусної пандемії COVID-19, охопили всю планету, безліч організацій та країн зіткнулися з новими економічнми та правовими викликами, що пов'язані з впровадженим локдауном.
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen O.; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Харитонова, Елена Ивановна; Kharytonova, Оlena I. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020)
  Стаття присвячена вивченню, аналізу проблем, які виникли у зв’язку з епідемією та встановленням карантину, визначення засобів забезпечення дотримання санітарно-епідеміологічних вимог та наслідків їх порушення. Зокрема, ...
 • Крижановський, Анатолій Федорович; Крижановський, А. Ф.; Kryzhanovskyi, Anatolii F.; Kryzhanovskyi, A. F. (Одеса : Гельветика, 2020)
  У статті розглядаються поточні і подальші наслідки впливу пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 та введеного владою різних держав режиму карантину на право і правовий порядок. Актуалізація правових аспектів ситуації, ...
 • Стоянова, Тетяна Анатоліївна; Стоянова, Т. А.; Стоянова, Татьяна Анатольевна; Stoianova, Tetiana A.; Островська, Людмила Анатоліївна; Островська, Л. А.; Островская, Людмила Анатольевна; Ostrovska, Liudmyla A.; Тріпульський, Григорій Якович; Тріпульський, Г. Я.; Трипульский, Григорий Яковлевич; Tripulskyi, Hryhorii Ya.; Tripulskyir, Grygorii (Hemisferios University, 2020)
  The article is devoted to the analysis of domestic violence in the context of Covid-19. The research is carried out for the first time in the focus of several sciences: psychology, sociology, and jurisprudence. To study ...
 • Babelyuk, Oksana; Бабелюк, О. А. (Одеса, 2018)
  У cтатті предcтавлено результати творення пcихологічного портрету поcтмодерніcтcького героя в англомовному художньому текcті з опертям на деякі елементи аналітичної пcихології К. Юнга, зокрема пcихології тіней. У cтатті ...
 • Арістова, Ірина Василівна; Арістова, І. В.; Аристова, Ирина Васильевна; Aristova, Iryna V.; Aristova, Irina; Резворович, Кристина Русланівна; Резворович, К. Р.; Резворович, Кристина Руслановна; Rezvorovych, Krystyna R.; Rezvorovich, Kristina; Сидорова, Ельвіра Олександрівна; Сидорова, Е. О.; Сидорова, Эльвира Александровна; Sydorova, Elvira O.; Нестерчук, Лілія Петрівна; Нестерчук, Л. П.; Нестерчук, Лилия Петровна; Nesterchuk, Liliia P.; Nesterchuk, lily; Кісліцина, Ірина Олександрівна; Кісліцина, І. О.; Kislitsyna, Irina; Кислицына, Ирина Александровна; Kislitsyna, Iryna O. (Scimago Journal & Country Rank, 2020)
  The article highlights the legislative, organizational and economic aspects of the establishment and functioning of the intellectual property courts of the leading European countries and the modern state of the Ukrainian ...
 • Кирилюк, Алла Володимирівна; Кирилюк, А. В.; Кирилюк, Алла Владимировна; Kyryliuk, Alla V.; Kyryliuk, A. V. (Odesa : Publishing house “Helvetika”, 2019)
 • Воробчак, Андрій Романович; Воробчак, А. Р.; Воробчак, Андрей Романович; Vorobchak, Andrii R.; Vorobchuk, Andrey R.; Налуцишин, Віктор Володимирович; Налуцишин, В. В.; Налуцишин, Виктор Владимирович; Nalutsyshyn, Viktor V.; Налуцишин, Володимир Вікторович; Налуцишин, В. В.; Налуцишин, Владимир Викторович; Nalutsyshyn, Volodymyr V.; Попович, Олена Василівна; Попович, О. В.; Попович, Елена Васильевна; Popovych, Olena V. (Lifescience Global, 2020)
  The countries of the European Union (EU) are united, but above all, each country is autonomous. EU Member States have different legislation on criminal offences. The EU authorities have already suggested the possibility ...
 • Аркуша, Лариса Ігорівна; Аркуша, Л. І.; Аркуша, Лариса Игоревна; Arkusha, Larysa I.; Корнієнко, Максим Вікторович; Корнієнко, М. В.; Корниенко, Максим Викторович; Korniienko, Maksym V.; Берендєєва, Анастасія Ігорівна; Берендєєва, А. І.; Берендеева, Анастасия Игоревна; Berendieieva, Anastasiia I. (Editorial Primmate S. A. S., 2019)
  In this paper, the authors expressed their own vision of the peculiarities, trends and interdependence of the criminal activity related in Ukraine nowadays. The present analysis focuses on investigating and analyzing ...