Browsing by Author "Lagutina Irina V."

Browsing by Author "Lagutina Irina V."

Sort by: Order: Results:

 • Лагутіна Ірина Вікторівна; Лагутина Ирина Викторовна; Lagutina Irina V. (2012)
  The article emphasizes that decent work is recognized as the first step towards greater social integration and to create conditions for comprehensive development of the individual, realization of personal non-property ...
 • Лагутіна Ірина Вікторівна; Лагутина Ирина Викторовна; Lagutina Irina V. (2014)
  The article examines the main approaches to the definition of personal data of employees, the role of protection which in modern socio-economic environment significantly increases. Defines the general requirements for the ...
 • Лагутіна Ірина Вікторівна; Лагутина Ирина Викторовна; Lagutina Irina V. (2012)
  У статті аналізується зміст права працівника на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації. Підкреслюється, що розвиток людських ресурсів і підготовка кадрів спираються на основні соціальні цінності ...
 • Лагутіна Ірина Вікторівна; Лагутина Ирина Викторовна; Lagutina Irina V. (2014)
  У статті досліджується сутність моральної шкоди з метою формулювання його поняття, а також правова дефініція компенсації моральної шкоди як способу захисту особистих немайнових трудових прав. Розглядаються основи й умов ...
 • Лагутіна Ірина Вікторівна; Лагутина Ирина Викторовна; Lagutina Irina V. (2013)
  Стаття розкриває питання по усуненню дискримінації у сфері праці. На підставі аналізу спеціальної літератури, чинного законодавства та практики його застосування, міжнародних трудових стандартів та позитивного досвіду ...
 • Лагутіна Ірина Вікторівна; Лагутина Ирина Викторовна; Lagutina Irina V. (2014)
  У статті обґрунтовується, що питання забезпечення прав і свобод людини і громадянина посідають значне місце в діяльності всіх державних органів, оскільки це їх важливий конституційний обов'язок. Грубі порушення економічних ...
 • Лагутіна Ірина Вікторівна; Лагутина Ирина Викторовна; Lagutina Irina V. (2011)
  Моббінг змушує працювати під стресом, що створює чимало особистісних проблем, посилює плинність кадрів, отруює психологічний клімат, погіршує виробничі показники. Роботодавець повинен більше уваги приділяти профілактиці ...
 • Лагутіна Ірина Вікторівна; Лагутина Ирина Викторовна; Lagutina Irina V. (2014)
  У статті підкреслюється, що застосування нестандартних форм зайнятості веде до зростання нерівності та соціальної незахищеності, підриває перспективи економічного розвитку країни, викликає неухильне зниження рівня життя ...
 • Лагутіна Ірина Вікторівна; Лагутина Ирина Викторовна; Lagutina Irina V. (2014)
  У статті підкреслюється, що застосування нестандартних форм зайнятості веде до зростання нерівності та соціальної незахищеності, підриває перспективи економічного розвитку країни, викликає неухильне зниження рівня життя ...
 • Лагутіна Ірина Вікторівна; Лагутина Ирина Викторовна; Lagutina Irina V. (2012)
  У статті підкреслюється вразливість домашніх працівників, яка обмежує їх самостійність, гідність і захищеність. Особливе значення набуває забезпечення гідної праці для домашніх працівників після прийнятих МОП Конвенції № ...
 • Лагутіна Ірина Вікторівна; Лагутина Ирина Викторовна; Lagutina Irina V. (2012)
  У статті обґрунтовується, що у сучасних наукових дослідженнях системний підхід до прав людини у сфері праці називається однією з нових тенденцій. Особливе значення набуває реалізацію і захист особистих немайнових трудових ...
 • Лагутіна Ірина Вікторівна; Лагутина Ирина Викторовна; Lagutina Irina V. (2013)
  У статті акцентується увага на необхідності переходу до «зеленої» економіки, що створює «зелені» робочі місця і «озеленює» промисловість та виробничі процеси, який став ключовим елементом на шляху до досягненню сталого ...
 • Лагутіна Ірина Вікторівна; Лагутина Ирина Викторовна; Lagutina Irina V. (2014)
  В статье анализируется юридическая природа и содержание права работника на профессиональное обучение, организация формального и неформального профессионального обучения работников. Подчеркивается, что развитие человеческих ...
 • Лагутіна Ірина Вікторівна; Лагутина Ирина Викторовна; Lagutina Irina V. (2012)
  У статті аналізується юридична природа і зміст права працівника на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації. Підкреслюється, що розвиток людських ресурсів і підготовка кадрів спираються на основні ...
 • Лагутіна Ірина Вікторівна; Лагутина Ирина Викторовна; Lagutina Irina V. (2012)
  У статті аналізуються юридична природа і зміст права працівника на трудову честь і гідність, що дозволить зрозуміти його місце в системі трудових прав. Формулюються пропозиції, спрямовані на більш ефективне забезпечення ...
 • Лагутіна Ірина Вікторівна; Лагутина Ирина Викторовна; Lagutina Irina V. (2014)
  В статье подчеркивается важность учета гендерных аспектов при применении международных трудовых стандартов, поскольку это способствует обеспечению равного доступа мужчин и женщин к льготам, устанавливаемые этими стандартами. ...
 • Лагутіна Ірина Вікторівна; Лагутина Ирина Викторовна; Lagutina Irina V. (2014)
  У статті досліджується сутність моральної шкоди з метою формулювання його поняття, а також правова дефініція компенсації моральної шкоди як способу захисту особистих немайнових трудових прав. Розглядаються основи й умов ...
 • Лагутіна Ірина Вікторівна; Лагутина Ирина Викторовна; Lagutina Irina V. (2014)
  В статье подчеркивается, что особое значение приобретает обеспечение безопасного труда как составляющих понятия "достойный труд". Акцентируется внимание на необходимости перехода к «зеленой» экономике, что создает «зеленые» ...
 • Лагутіна Ірина Вікторівна; Лагутина Ирина Викторовна; Lagutina Irina V. (2014)
  У статті обґрунтовується, що питання забезпечення прав і свобод людини і громадянина посідають значне місце в діяльності всіх державних органів, оскільки це їх важливий конституційний обов'язок. Грубі порушення економічних ...
 • Лагутіна Ірина Вікторівна; Лагутина Ирина Викторовна; Lagutina Irina V. (2012)
  У статті підкреслюється, що інститут особистих немайнових трудових прав ще не сформувався, вимагає розширеної, більш чіткої правової регламентації і проведення додаткових і спеціальних наукових досліджень. Особливе значення ...