Browsing by Subject "banking activity"

Browsing by Subject "banking activity"

Sort by: Order: Results:

  • Латковська, Тамара Анатоліївна; Латковская, Тамара Анатольевна; Латковская, Тамара (2009)
    Банк є фінансовою установою, яка на підставі ліцензії НБУ має виключне право здійснювати в сукупності депозитні, кредитні та розрахункові операції. Особливість банку в порівнянні з іншими фінансовими установами полягає в ...
  • Латковська, Тамара Анатоліївна; Латковская, Тамара Анатольевна; Latkovska, Tamara A. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017)
    У статті досліджується процедурне регулювання банківських відносин, яке потребує вирішення низки актуальних та остаточно невирішених теоретико- прикладних питань, насамперед, понятійного характеру. Об’єктами аналізу стали: ...
  • Латковська, Тамара Анатоліївна; Латковская, Тамара Анатольевна; Latkovska, Tamara A. (2008)
    Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Одеська національна юридична академія, Одеса, 2008. У ...