Browsing by Subject "e-goverament"

Browsing by Subject "e-goverament"

Sort by: Order: Results:

  • Недбай, В'ячеслав Вікторович; Недбай, Вячеслав Викторович; Nedbay, Vyacheslav V. (2012)
    Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук за спеціальністю 23.00.02 - політичні інститути та процеси. - Національний університет «Одеська юридична академія». - Одеса, 2012. Дисертація ...