Просмотр по теме "key agreements"

Просмотр по теме "key agreements"

Отсортировать по:Порядку:Результатам:

  • Колянковська, Тетяна Олександрівна; Колянковская, Татьяна Александровна; Kolyankovskaya, Tatiana A. (2007)
    Диссертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Одеська національна юридична академія, Одеса, ...