Browsing by Subject "object of civil rights"

Browsing by Subject "object of civil rights"

Sort by: Order: Results:

  • Байталюк, Дарія Русланівна; Байталюк, Д. Р.; Baitaliuk, Dariia (Фенікс, 2019)
  • Панова, Світлана Ігорівна; Панова, Светлана Игоревна; Panova, Svitlana I. (2019-07-26)
    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Національний університет «Одеська юридична ...
  • Кохановська, Олена Велеонінівна; Кохановская, Елена Велеониновна; Kokhanovskaya, Olena V. (2017)
    Автор статті називає існуючі й аналізує дві основні концепції, які розвиваються в Україні у сфері інформаційних правовідносин. Вона викладає і аргументовано доводить актуальність і цінність для розвитку вітчизняної науки ...
  • Мазіна, Олена Олександрівна (Одеса, 2018)
    Статтю присвячено дослідженню стану національного законодавства та юридичної науки щодо інформації про особу як об’єкта цивільних прав. Проаналізовано цивілістичне визначення інформації як об’єкта цивільних прав, під ...