Реформа організаційної структури конституційного суду України як гарантія оперативного розгляду конституційних скарг

Show simple item record

dc.contributor.author Танірвердієв, Асим Довлат-огли
dc.date.accessioned 2018-06-12T12:17:11Z
dc.date.available 2018-06-12T12:17:11Z
dc.date.issued 2018-05-19
dc.identifier.citation Танірвердієв А. Д. Реформа організаційної структури конституційного суду України як гарантія оперативного розгляду конституційних скарг / А. Д. Танірвердієв // Грані права: ХХІ століття : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 19 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 1 / за ред. Г. О. Ульянової ; уклад.: Ю. Д. Батан, М. В. Сиротко [та ін.] – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 242-244. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/10008
dc.description Танірвердієв А. Д. Реформа організаційної структури конституційного суду України як гарантія оперативного розгляду конституційних скарг / А. Д. Танірвердієв // Грані права: ХХІ століття : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 19 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 1 / за ред. Г. О. Ульянової ; уклад.: Ю. Д. Батан, М. В. Сиротко [та ін.] – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 242-244. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Видавничий дім «Гельветика» ru_RU
dc.subject Конституційний Суд України ru_RU
dc.subject організаційна структу­ра ru_RU
dc.subject реформа ru_RU
dc.subject конституційна скарга ru_RU
dc.subject гарантії ru_RU
dc.subject Конституционный Суд Украины ru_RU
dc.subject организационная структура ru_RU
dc.subject реформа ru_RU
dc.subject конституционная жалоба ru_RU
dc.subject гарантии ru_RU
dc.subject Constitutional Court of Ukraine ru_RU
dc.subject organizational structure ru_RU
dc.subject reform ru_RU
dc.subject constitutional complaint ru_RU
dc.subject guarantees ru_RU
dc.title Реформа організаційної структури конституційного суду України як гарантія оперативного розгляду конституційних скарг ru_RU
dc.type Other ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record