Особливості процесуальної ролі судді в процедурі врегулювання спорів щодо адміністративних справ

Show simple item record

dc.contributor.author Зозуля, Яна Сергіївна
dc.date.accessioned 2018-06-13T11:30:06Z
dc.date.available 2018-06-13T11:30:06Z
dc.date.issued 2018-05-19
dc.identifier.citation Зозуля Я. С. Особливості процесуальної ролі судді в процедурі врегулювання спорів щодо адміністративних справ / Я. С. Зозуля // Грані права: ХХІ століття : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 19 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 1 / за ред. Г. О. Ульянової ; уклад.: Ю. Д. Батан, М. В. Сиротко [та ін.] – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 279-280. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/10022
dc.description Зозуля Я. С. Особливості процесуальної ролі судді в процедурі врегулювання спорів щодо адміністративних справ / Я. С. Зозуля // Грані права: ХХІ століття : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 19 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 1 / за ред. Г. О. Ульянової ; уклад.: Ю. Д. Батан, М. В. Сиротко [та ін.] – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 279-280. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Видавничий дім «Гельветика» ru_RU
dc.subject адміністративний процес ru_RU
dc.subject врегулювання спорів за участю судді ru_RU
dc.subject медіація ru_RU
dc.subject медіатор ru_RU
dc.subject посередник ru_RU
dc.subject административный процесс ru_RU
dc.subject урегулирования споров с участием судьи ru_RU
dc.subject медиация ru_RU
dc.subject медиатор ru_RU
dc.subject посредник ru_RU
dc.subject administrative process ru_RU
dc.subject settlement of disputes involving a judge ru_RU
dc.subject mediation ru_RU
dc.subject mediator ru_RU
dc.subject intermediary ru_RU
dc.title Особливості процесуальної ролі судді в процедурі врегулювання спорів щодо адміністративних справ ru_RU
dc.type Other ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record