Показать сокращенную информацию

dc.contributor.author Аверочкіна, Тетяна Володимирівна
dc.contributor.author Аверочкина, Татьяна Владимировна
dc.contributor.author Averochkina, Tetyana V.
dc.date.accessioned 2018-07-04T07:57:52Z
dc.date.available 2018-07-04T07:57:52Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Портове право: навчально-методичний посібник (для студентів денної та заочної форми навчання) / Т. В. Аверочкіна. - 2017. - 144 с. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/10137
dc.description Портове право: навчально-методичний посібник (для студентів денної та заочної форми навчання) / Т. В. Аверочкіна. - 2017. - 144 с. ru_RU
dc.description.abstract Морські та річкові порти є основою водної транспортної інфраструктури держави. Порти виконують роль пов’язуючої ланки в русі товарів і одночасно є промисловими і комерційними центрами переробки вантажів та інформаційного забезпечення в системі виробництва і розподілу товарів. Правове забезпечення портової діяльності визначає ефективність роботи портів та, як наслідок, рівень надходжень податкових платежів до бюджету країни і добробуту її громадян. Це вимагає вивчення як сучасного стану законодавства України, яким врегульовано діяльність портів, так й історичного та міжнародно-правового підґрунтя його формування і новітніх змін. Крім того, важливим є формування наукових концепцій з модифікації законодавства у сфері внутрішнього водного транспорту та діяльності вітчизняних річкових портів у зв’язку із підписанням Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.subject порт ru_RU
dc.subject морські порти ru_RU
dc.subject річкові порти ru_RU
dc.subject правовий режим в портах ru_RU
dc.subject трансшипмент ru_RU
dc.subject управління в портах ru_RU
dc.subject режим суден ru_RU
dc.subject портові збори ru_RU
dc.subject договір морського буксирування ru_RU
dc.subject майнові відносини в портах ru_RU
dc.subject юрисдикція в портах ru_RU
dc.subject правовий статус портів ru_RU
dc.subject порт ru_RU
dc.subject морские порты ru_RU
dc.subject речные порты ru_RU
dc.subject правовой режим в портах ru_RU
dc.subject трансшипмент ru_RU
dc.subject управление в портах ru_RU
dc.subject режим судов ru_RU
dc.subject портовые сборы ru_RU
dc.subject договор морской буксировки ru_RU
dc.subject имущественные отношения в портах ru_RU
dc.subject юрисдикция в портах ru_RU
dc.subject правовой статус портов ru_RU
dc.subject port ru_RU
dc.subject seaports ru_RU
dc.subject river ports ru_RU
dc.subject legal regime in ports ru_RU
dc.subject transshipment ru_RU
dc.subject management in ports ru_RU
dc.subject regime of ships ru_RU
dc.subject port charges ru_RU
dc.subject maritime towage contract ru_RU
dc.subject property relations in ports ru_RU
dc.subject jurisdiction in ports ru_RU
dc.subject legal status of ports ru_RU
dc.title Портове право ru_RU
dc.title.alternative навчально-методичний посібник (для студентів денної та заочної форми навчання) ru_RU
dc.type Other ru_RU


Файлы в этом документе

Данный элемент включен в следующие коллекции

  • Аверочкіна Тетяна Володимирівна
    кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, завідуюча лабораторією, доцент кафедри морського та митного права Національного університету "Одеська юридична академія"

Показать сокращенную информацию