Щодо необхідності правових удосконалень у контексті активізації інноваційної діяльності в Україні

Show simple item record

dc.contributor.author Подцерковний, Олег Петрович
dc.contributor.author Подцерковный, Олег Петрович
dc.contributor.author Podtserkovnyi, Oleh P.
dc.contributor.author Зятіна, Діна Володимирівна
dc.contributor.author Зятина, Дина Владимировна
dc.contributor.author Ziatina, Dina V.
dc.date.accessioned 2018-07-12T14:37:37Z
dc.date.available 2018-07-12T14:37:37Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Подцерковний О. П. Щодо необхідності правових удосконалень у контексті активізації інноваційної діяльності в Україні / О. П. Подцерковний, Д. В. Зятіна // Економіка та право. – 2013. - № 3. – С. 43-49. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/10143
dc.description Подцерковний О. П. Щодо необхідності правових удосконалень у контексті активізації інноваційної діяльності в Україні / О. П. Подцерковний, Д. В. Зятіна // Економіка та право. – 2013. - № 3. – С. 43-49. ru_RU
dc.description.abstract На основі вивчення національного та іноземного законодавства розглянуто перспективні напрями комерціалізації інновацій вищими навчальними закладами шляхом створення spin-off компаній. Увагу зосереджено на необхідності вдосконалення господарського, податкового, бюджетного законодавства з метою підвищення ефективності державної підтримки інноваційних підприємств. ru_RU
dc.description.abstract На основе изучения национального и иностранного законодательства рассмотренны перспективные направления коммерциализации инноваций высшими учебными заведениями путем создания spin-off компаний. Внимание сосредоточено на необходимости совершенствования хозяйственного, налогового, бюджетного законодательства с целью повышения эффективности государственной поддержки инновационных предприятий.
dc.language.iso other ru_RU
dc.subject інновації ru_RU
dc.subject комерціалізація інновацій ru_RU
dc.subject інноваційна діяльність вищих навчальних закладів ru_RU
dc.subject інноваційні підприємства ru_RU
dc.subject spin-off компанії ru_RU
dc.subject технологічні парки ru_RU
dc.subject инновации ru_RU
dc.subject коммерциализация инноваций ru_RU
dc.subject инновационная деятельность высших учебных заведений ru_RU
dc.subject инновационные предприятия ru_RU
dc.subject spin-off компании ru_RU
dc.subject технологические парки ru_RU
dc.subject innovation ru_RU
dc.subject commercialization of innovations ru_RU
dc.subject innovative activity of higher education institutions ru_RU
dc.subject innovative enterprises ru_RU
dc.subject spin-off companies ru_RU
dc.subject technological parks ru_RU
dc.title Щодо необхідності правових удосконалень у контексті активізації інноваційної діяльності в Україні ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Зятіна Діна Володимирівна
    кандидат юридичних наук, доцент кафедри господарського права і процесу
  • Подцерковний Олег Петрович
    завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, Арбітр МКАС при ТПП України

Show simple item record