Протидія деінституціоналізації органів державної влади та управління: завдання для кримінологічної наукиFiles in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Дрьомін Віктор Миколайович
    професор кафедри, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України, керівник Одеського центру з проблем вивчення організованої злочинності та корупції
  • Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє. Том 2
    матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2017 р., м. Одеса). До 20-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 170-річчя Одеської школи права. Т. 2