Кримінальне право

Show simple item record

dc.contributor.author Дудоров, О. О.
dc.contributor.author Хавронюк, М. І
dc.date.accessioned 2018-08-28T09:49:27Z
dc.date.available 2018-08-28T09:49:27Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Дудоров О.О., Хавронюк М.І. Кримінальне право: Навчальний посібник / За заг. ред. М.І. Хавронюка. – К., 2014. – 944 с. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/10295
dc.description Дудоров О.О., Хавронюк М.І. Кримінальне право: Навчальний посібник / За заг. ред. М.І. Хавронюка. – К., 2014. – 944 с. ru_RU
dc.description.abstract У навчальному посібнику висвітлюються основні питання Загальної та Особливої частин кримінального права України, у загальних рисах розкривається зміст міжнародного та європейського кримінального права і кримінального права іноземних держав. Розрахований на студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом підготовки «Правознавство». Також може бути корисним для студентів і слухачів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом підготовки «Правоохоронна діяльність», аспірантів (ад’юнктів) та викладачів вищих юридичних навчальних закладів, науковців і практичних працівників. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Київ ru_RU
dc.subject кримінальне право ru_RU
dc.subject Загальна частина кримінального права ru_RU
dc.subject Особлива частина кримінального права ru_RU
dc.subject міжнародне кримінальне право ru_RU
dc.subject кримінальне право іноземних держав ru_RU
dc.subject навчальний посібник ru_RU
dc.subject уголовное право ru_RU
dc.subject Общая часть уголовного права ru_RU
dc.subject Особенная часть уголовного права ru_RU
dc.subject международное уголовное право ru_RU
dc.subject уголовное право иностранных государств ru_RU
dc.subject учебное пособие ru_RU
dc.subject Criminal Law ru_RU
dc.subject The general part of criminal law ru_RU
dc.subject   A special part of criminal law ru_RU
dc.subject international criminal law ru_RU
dc.subject criminal law of foreign states ru_RU
dc.subject Tutorial ru_RU
dc.title Кримінальне право ru_RU
dc.title.alternative навчальний посібник ru_RU
dc.type Book ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record