Фальсифікація та обіг фальсифікованих лікарських засобів: кримінально-правове дослідження

Show simple item record

dc.contributor.author Коваленко, Іван Анатолійович
dc.contributor.author Коваленко, Иван Анатольевич
dc.contributor.author Kovalenko, Ivan A.
dc.date.accessioned 2018-09-03T12:32:50Z
dc.date.available 2018-09-03T12:32:50Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Коваленко І. А. Фальсифікація та обіг фальсифікованих лікарських засобів: кримінально-правове дослідження : монографія / І. А. Коваленко ; за наук. ред. Є. Л. Стрельцова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 232 с. ru_RU
dc.identifier.isbn 978-966-916-602-9
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/10344
dc.description Коваленко І. А. Фальсифікація та обіг фальсифікованих лікарських засобів: кримінально-правове дослідження : монографія / І. А. Коваленко ; за наук. ред. Є. Л. Стрельцова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 232 с. ru_RU
dc.description.abstract Монографію присвячено кримінально-правовому дослідженню проблем кримінальної відповідальності за фальсифікацію лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів і формуванню на цій основі науково-обґрунтованих пропозицій щодо удосконалення відповідних норм Кримінального кодексу України (та підвищенню ефективності застосування кримінального законодавства). Призначена для практикуючих юристів, науковців, викладачів та студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться проблемами правової оцінки суспільно-небезпечних діянь пов’язаних з фальсифікацією та обігом фальсифікованих лікарських засобів. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Видавничий дім «Гельветика» ru_RU
dc.subject фармацевтичний ринок ru_RU
dc.subject якість лікарського засобу ru_RU
dc.subject фальсифікований лікарський засіб ru_RU
dc.subject фальсифікація лікарських засобів ru_RU
dc.subject обіг фальсифікованих лікарських засобів ru_RU
dc.subject небезпека для життя та здоров’я особи ru_RU
dc.subject фармацевтический рынок ru_RU
dc.subject качество лекарственных средств ru_RU
dc.subject фальсифицированное лекарственное средство ru_RU
dc.subject фальсификация лекарственных средств ru_RU
dc.subject оборот фальсифицированных лекарственных средств ru_RU
dc.subject опасность для жизни и здоровья человека ru_RU
dc.subject pharmaceutical market ru_RU
dc.subject medications’ quality ru_RU
dc.subject counterfeit medication ru_RU
dc.subject counterfeit of medications ru_RU
dc.subject trafficking of counterfeit medications ru_RU
dc.subject danger to life and health ru_RU
dc.title Фальсифікація та обіг фальсифікованих лікарських засобів: кримінально-правове дослідження ru_RU
dc.title.alternative Монографія ru_RU
dc.type Book ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record