Запит на критичне мислення: модний бренд чи симптом?

Show simple item record

dc.contributor.author Матюшина, Інна Іванівна
dc.contributor.author Матюшина, Инна Ивановна
dc.contributor.author Matiushyna, Inna I.
dc.date.accessioned 2018-09-04T12:35:29Z
dc.date.available 2018-09-04T12:35:29Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Матюшина І. І. Запит на критичне мислення: модний бренд чи симптом? / І. І. Матюшина // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 1 / відп. ред. Г. О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 21-24. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/10366
dc.description Матюшина І. І. Запит на критичне мислення: модний бренд чи симптом? / І. І. Матюшина // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 1 / відп. ред. Г. О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 21-24. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Видавничий дім «Гельветика» ru_RU
dc.subject критичне мислення ru_RU
dc.subject інтелектуальна діяльність ru_RU
dc.subject логічні та філософські теорії ru_RU
dc.subject дисципліна «Критичне мислення» ru_RU
dc.subject дисципліни філософсько-логічного циклу ru_RU
dc.subject розвиток критичного мислення ru_RU
dc.subject критическое мышление ru_RU
dc.subject интеллектуальная деятельность ru_RU
dc.subject логические и философские теории ru_RU
dc.subject дисциплина «Критическое мышление» ru_RU
dc.subject дисциплины философско-логического цикла ru_RU
dc.subject развитие критического мышления ru_RU
dc.subject critical thinking ru_RU
dc.subject intellectual activity ru_RU
dc.subject logical and philosophical theories ru_RU
dc.subject discipline "Critical Thinking" ru_RU
dc.subject disciplines of the philosophical-logical cycle ru_RU
dc.subject development of critical thinking ru_RU
dc.title Запит на критичне мислення: модний бренд чи симптом? ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record