Формування нових галузей права

Show simple item record

dc.contributor.author Дудник, Руслана Миколаївна
dc.contributor.author Дудник, Руслана Николаевна
dc.contributor.author Dudnyk, Ruslana M.
dc.date.accessioned 2018-09-06T11:23:56Z
dc.date.available 2018-09-06T11:23:56Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Дудник Р. М. Формування нових галузей права / Р. М. Дудник // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 1 / відп. ред. Г. О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 110-112. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/10391
dc.description Дудник Р. М. Формування нових галузей права / Р. М. Дудник // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 1 / відп. ред. Г. О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 110-112. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Видавничий дім «Гельветика» ru_RU
dc.subject нові галузі права ru_RU
dc.subject «комплексні галузі права» ru_RU
dc.subject передумови формування галузей права ru_RU
dc.subject переродження галузі ru_RU
dc.subject етапи формування нової галузі права ru_RU
dc.subject система права ru_RU
dc.subject новые отрасли права ru_RU
dc.subject «комплексные отрасли права» ru_RU
dc.subject предпосылки формирования отраслей права ru_RU
dc.subject перерождение отрасли ru_RU
dc.subject этапы формирования новой отрасли права ru_RU
dc.subject система права ru_RU
dc.subject new branches of law ru_RU
dc.subject «Complex branches of law» ru_RU
dc.subject prerequisites for forming branches of law ru_RU
dc.subject rebirth of the branch ru_RU
dc.subject stages of formation of a new branch of law ru_RU
dc.subject system of law ru_RU
dc.title Формування нових галузей права ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record