Правові новації та інновації

Show simple item record

dc.contributor.author Оборотов, Юрій Миколайович
dc.contributor.author Оборотов, Юрий Николаевич
dc.contributor.author Oborotov, Yurii M.
dc.date.accessioned 2018-09-11T08:25:00Z
dc.date.available 2018-09-11T08:25:00Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Оборотов Ю. М. Правові новації та інновації / Ю. М. Оборотов // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 1 / відп. ред. Г. О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 42-44. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/10473
dc.description Оборотов Ю. М. Правові новації та інновації / Ю. М. Оборотов // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 1 / відп. ред. Г. О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 42-44. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Видавничий дім «Гельветика» ru_RU
dc.subject правові новації ru_RU
dc.subject правові традиції ru_RU
dc.subject інновації ru_RU
dc.subject формування великих традицій ru_RU
dc.subject правова система ru_RU
dc.subject інноваційна діяльність в правовій сфері ru_RU
dc.subject правовые новации ru_RU
dc.subject правовые традиции ru_RU
dc.subject инновации ru_RU
dc.subject формирование великих традиций ru_RU
dc.subject правовая система ru_RU
dc.subject инновационная деятельность в правовой сфере ru_RU
dc.subject legal innovations ru_RU
dc.subject legal traditions ru_RU
dc.subject innovations ru_RU
dc.subject formation of great traditions ru_RU
dc.subject legal system ru_RU
dc.subject innovative activity in the legal sphere ru_RU
dc.title Правові новації та інновації ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record