Загальнотеоретичні аспекти правового впливу

Show simple item record

dc.contributor.author Юдін, Зореслав Михайлович
dc.contributor.author Юдин, Зореслав Михайлович
dc.contributor.author Yudin, Zoreslav M.
dc.date.accessioned 2018-09-12T09:31:34Z
dc.date.available 2018-09-12T09:31:34Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Юдін З. М. Загальнотеоретичні аспекти правового впливу / З. М. Юдін // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 1 / відп. ред. Г. О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 67-69. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/10487
dc.description Юдін З. М. Загальнотеоретичні аспекти правового впливу / З. М. Юдін // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 1 / відп. ред. Г. О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 67-69. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Видавничий дім «Гельветика» ru_RU
dc.subject правовий вплив ru_RU
dc.subject правовий контрактивізм ru_RU
dc.subject втрата державою монополії ru_RU
dc.subject концепції правового впливу ru_RU
dc.subject ідея компромісу ru_RU
dc.subject правове регулювання ru_RU
dc.subject загальноправовий феномен договору ru_RU
dc.subject правовое воздействие ru_RU
dc.subject правовой контрактивизм ru_RU
dc.subject потеря государством монополии ru_RU
dc.subject концепции правового воздействия ru_RU
dc.subject идея компромисса ru_RU
dc.subject правовое регулирование ru_RU
dc.subject общеправовой феномен договора ru_RU
dc.subject legal effect ru_RU
dc.subject legal kontraktivizm ru_RU
dc.subject loss of state monopoly ru_RU
dc.subject concept of legal impact ru_RU
dc.subject idea of a compromise ru_RU
dc.subject legal regulation ru_RU
dc.subject general legal phenomenon of the treaty ru_RU
dc.title Загальнотеоретичні аспекти правового впливу ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record