Причини та особливості реорганізації навчального процесу в Рішельєвському ліцеї в період 1830-1840-х років

Show simple item record

dc.contributor.author Аракелян, Мінас Рамзесович
dc.contributor.author Аракелян, Минас Рамзесович
dc.contributor.author Arakelian, Minas R.
dc.date.accessioned 2018-09-12T12:14:32Z
dc.date.available 2018-09-12T12:14:32Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Аракелян М. Р. Причини та особливості реорганізації навчального процесу в Рішельєвському ліцеї в період 1830-1840-х років / М. Р. Аракелян // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 1 / відп. ред. Г. О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 150-154. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/10491
dc.description Аракелян М. Р. Причини та особливості реорганізації навчального процесу в Рішельєвському ліцеї в період 1830-1840-х років / М. Р. Аракелян // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 1 / відп. ред. Г. О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 150-154. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Видавничий дім «Гельветика» ru_RU
dc.subject Рішельєвський ліцей ru_RU
dc.subject навчальний процес ru_RU
dc.subject освітня реформа в Російській імперії ru_RU
dc.subject Одеський навчальний округ ru_RU
dc.subject Н. Ф. Покровський ru_RU
dc.subject реорганізація Рішельєвського ліцею ru_RU
dc.subject ліцейський статут 1837 р. ru_RU
dc.subject особливі правила викладання ru_RU
dc.subject «Правила для студентів Рішельєвського ліцею» ru_RU
dc.subject Ришельевский лицей ru_RU
dc.subject учебный процесс ru_RU
dc.subject образовательная реформа в Российской империи ru_RU
dc.subject Одесский учебный округ ru_RU
dc.subject Н. Ф. Покровский ru_RU
dc.subject реорганизация Ришельевского лицея ru_RU
dc.subject лицейский устав 1837 г. ru_RU
dc.subject особые правила преподавания ru_RU
dc.subject «Правила для студентов Ришельевского лицея» ru_RU
dc.subject Richelieu Lyceum ru_RU
dc.subject studying proccess ru_RU
dc.subject educational reform in the Russian Empire ru_RU
dc.subject Odessa Academic District ru_RU
dc.subject N. F. Pokrovsky ru_RU
dc.subject reorganization of Richelieu Lyceum ru_RU
dc.subject Lyceum Charter 1837 ru_RU
dc.subject special rules of teaching ru_RU
dc.subject "Rules for students Richelieu Lyceum" ru_RU
dc.title Причини та особливості реорганізації навчального процесу в Рішельєвському ліцеї в період 1830-1840-х років ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record