Роль М. І. Пирогова в становленні університетської освіти в Одесі

Show simple item record

dc.contributor.author Долматов, Іван Володимирович
dc.contributor.author Долматов, Иван Владимирович
dc.contributor.author Dolmatov, Ivan V.
dc.date.accessioned 2018-09-12T12:48:52Z
dc.date.available 2018-09-12T12:48:52Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Долматов І. В. Роль М. І. Пирогова в становленні університетської освіти в Одесі / І. В. Долматов // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 1 / відп. ред. Г. О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 157-158. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/10492
dc.description Долматов І. В. Роль М. І. Пирогова в становленні університетської освіти в Одесі / І. В. Долматов // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 1 / відп. ред. Г. О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 157-158. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Видавничий дім «Гельветика» ru_RU
dc.subject університетська освіта в Одесі ru_RU
dc.subject Одеський навчальний округ ru_RU
dc.subject М. І. Пирогов ru_RU
dc.subject реорганізація ліцею в університет ru_RU
dc.subject єдина освітня структура шкіл-ступенів ru_RU
dc.subject Новоросійський університет ru_RU
dc.subject университетское образование в Одессе ru_RU
dc.subject Одесский учебный округ ru_RU
dc.subject Н. И. Пирогов ru_RU
dc.subject реорганизация лицея в университет ru_RU
dc.subject единственная образовательная структура школ-ступеней ru_RU
dc.subject Новороссийский университет ru_RU
dc.subject university education in Odessa ru_RU
dc.subject Odessa Academic District ru_RU
dc.subject N. I. Pirogov ru_RU
dc.subject reorganization of the lyceum to the university ru_RU
dc.subject only educational structure of the school-level ru_RU
dc.subject Novorossiysk University ru_RU
dc.title Роль М. І. Пирогова в становленні університетської освіти в Одесі ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record