Історичні дослідження держави та права в умовах створення, функціонування та розширення Європейського Союзу

Show simple item record

dc.contributor.author Сорока, Ігор Олександрович
dc.contributor.author Сорока, Игорь Александрович
dc.contributor.author Soroka, Ihor O.
dc.date.accessioned 2018-09-14T14:12:37Z
dc.date.available 2018-09-14T14:12:37Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Сорока І. О. Історичні дослідження держави та права в умовах створення, функціонування та розширення Європейського Союзу / І. О. Сорока // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 1 / відп. ред. Г. О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 190-191. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/10516
dc.description Сорока І. О. Історичні дослідження держави та права в умовах створення, функціонування та розширення Європейського Союзу / І. О. Сорока // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 1 / відп. ред. Г. О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 190-191. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Видавничий дім «Гельветика» ru_RU
dc.subject історичні дослідження держави та права ru_RU
dc.subject інтеграційні процеси ru_RU
dc.subject Декларація Шумана ru_RU
dc.subject політичний суверенітет ru_RU
dc.subject ЄС в післявоєнний період ru_RU
dc.subject розширення Європейського Союзу ru_RU
dc.subject исторические исследования государства и права ru_RU
dc.subject интеграционные процессы ru_RU
dc.subject Декларация Шумана ru_RU
dc.subject политический суверенитет ru_RU
dc.subject ЕС в послевоенный период ru_RU
dc.subject расширение Европейского Союза ru_RU
dc.subject historical research of the state and law ru_RU
dc.subject integration processes ru_RU
dc.subject Schumann's declaration ru_RU
dc.subject political sovereignty ru_RU
dc.subject EU in the post-war period ru_RU
dc.subject expansion of the European Union ru_RU
dc.title Історичні дослідження держави та права в умовах створення, функціонування та розширення Європейського Союзу ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record