Особливості політичного транзиту в Україні

Show simple item record

dc.contributor.author Кройтор, Артем Вікторович
dc.contributor.author Кройтор, Артем Викторович
dc.contributor.author Kroitor, Artem V.
dc.date.accessioned 2018-09-17T14:35:10Z
dc.date.available 2018-09-17T14:35:10Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Кройтор А. В. Особливості політичного транзиту в Україні / А. В. Кройтор // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 1 / відп. ред. Г. О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 227-230. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/10577
dc.description Кройтор А. В. Особливості політичного транзиту в Україні / А. В. Кройтор // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 1 / відп. ред. Г. О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 227-230. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Видавничий дім «Гельветика» ru_RU
dc.subject політичний транзит ru_RU
dc.subject геополітичні зміни ru_RU
dc.subject процеси європейської інтеграції ru_RU
dc.subject політичний процес в Україні ru_RU
dc.subject олігархізації політичної системи держави ru_RU
dc.subject кризи політичної модернізації ru_RU
dc.subject типи кризи ідентичності ru_RU
dc.subject криза легітимності ru_RU
dc.subject политический транзит ru_RU
dc.subject геополитические изменения ru_RU
dc.subject процессы европейской интеграции ru_RU
dc.subject политический процесс в Украине ru_RU
dc.subject олигархизации политической системы государства ru_RU
dc.subject кризисы политической модернизации ru_RU
dc.subject типы кризиса идентичности ru_RU
dc.subject кризис легитимности ru_RU
dc.subject political transit ru_RU
dc.subject geopolitical changes ru_RU
dc.subject processes of European integration ru_RU
dc.subject political process in Ukraine ru_RU
dc.subject oligarchization of the political system of the state ru_RU
dc.subject crises of political modernization ru_RU
dc.subject types of identity crisis ru_RU
dc.subject a crisis of legitimacy ru_RU
dc.title Особливості політичного транзиту в Україні ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record