Социальная аномия как криминологический феномен

Файлы в этом документе

Данный элемент включен в следующие коллекции

  • Актуальні проблеми політики. - 2011. - Випуск 42
  • Дрьомін Віктор Миколайович
    завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного університету "Одеська юридична академія", доктор юридичних наук, професор, Член-кореспондент Національної академії правових наук України, Заслужений діяч науки і техніки України, керівник Одеського центру з проблем вивчення організованої злочинності та корупції