Протидія проявам дезінтеграційних тенденцій (на прикладі процесу виходу Шотландії зі складу Великої Британії)

Show simple item record

dc.contributor.author Вітман, Костянтин Миколайович
dc.contributor.author Витман, Константин Николаевич
dc.contributor.author Vitman, Kostiantyn M.
dc.date.accessioned 2018-09-19T09:53:28Z
dc.date.available 2018-09-19T09:53:28Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Вітман К. М. Протидія проявам дезінтеграційних тенденцій (на прикладі процесу виходу Шотландії зі складу Великої Британії) / К. М. Вітман // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 1 / відп. ред. Г. О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 199-202. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/10618
dc.description Вітман К. М. Протидія проявам дезінтеграційних тенденцій (на прикладі процесу виходу Шотландії зі складу Великої Британії) / К. М. Вітман // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 1 / відп. ред. Г. О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 199-202. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Видавничий дім «Гельветика» ru_RU
dc.subject дезінтеграційні тенденції ru_RU
dc.subject збереження територіальної цілісності ru_RU
dc.subject євроінтеграція ru_RU
dc.subject Велика Британія ru_RU
dc.subject Референдум Шотландії про відокремлення ru_RU
dc.subject децентралізація ru_RU
dc.subject етнотериторіальні претензії ru_RU
dc.subject умови реалізації Brexit ru_RU
dc.subject дезинтеграционные тенденции ru_RU
dc.subject сохранение территориальной целостности ru_RU
dc.subject евроинтеграция ru_RU
dc.subject Великобритания ru_RU
dc.subject Референдум Шотландии об отделении ru_RU
dc.subject децентрализация ru_RU
dc.subject этнотерриториальные претензии ru_RU
dc.subject условия реализации Brexit ru_RU
dc.subject disintegrative tendencies ru_RU
dc.subject preservation of territorial integrity ru_RU
dc.subject European integration ru_RU
dc.subject United Kingdom ru_RU
dc.subject The referendum of Scotland on the separation ru_RU
dc.subject decentralization ru_RU
dc.subject ethno-territorial claims ru_RU
dc.subject conditions for the implementation Brexit ru_RU
dc.title Протидія проявам дезінтеграційних тенденцій (на прикладі процесу виходу Шотландії зі складу Великої Британії) ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record