Розвиток місцевого самоврядування в Україні в контексті євроінтеграційних процесів

Show simple item record

dc.contributor.author Бальцій, Юрій Юрійович
dc.contributor.author Бальций, Юрий Юрьевич
dc.contributor.author Baltsii, Yurii Yu.
dc.date.accessioned 2018-10-04T11:23:26Z
dc.date.available 2018-10-04T11:23:26Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Бальцій Ю. Ю. Розвиток місцевого самоврядування в Україні в контексті євроінтеграційних процесів / Ю. Ю. Бальцій // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 1 / відп. ред. Г. О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 257-260. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/10698
dc.description Бальцій Ю. Ю. Розвиток місцевого самоврядування в Україні в контексті євроінтеграційних процесів / Ю. Ю. Бальцій // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 1 / відп. ред. Г. О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 257-260. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Видавничий дім «Гельветика» ru_RU
dc.subject місцеве самоврядування в Україні ru_RU
dc.subject євроінтеграційні процеси ru_RU
dc.subject децентралізація державної влади ru_RU
dc.subject Європейська хартія місцевого самоврядування ru_RU
dc.subject укрупнення адміністративних одиниць ru_RU
dc.subject трансформація сталих моделей місцевого самоврядування ru_RU
dc.subject місцеве самоврядування ru_RU
dc.subject местное самоуправление в Украине ru_RU
dc.subject евроинтеграционные процессы ru_RU
dc.subject децентрализация государственной власти ru_RU
dc.subject Европейская хартия местного самоуправления ru_RU
dc.subject укрупнение административных единиц ru_RU
dc.subject трансформация устойчивых моделей местного самоуправления ru_RU
dc.subject местное самоуправление ru_RU
dc.subject local government in Ukraine ru_RU
dc.subject eurointegration processes ru_RU
dc.subject decentralization of state power ru_RU
dc.subject European Charter of Local Government ru_RU
dc.subject consolidation of administrative units ru_RU
dc.subject transformation of sustainable models of local self-government ru_RU
dc.subject local government ru_RU
dc.title Розвиток місцевого самоврядування в Україні в контексті євроінтеграційних процесів ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record