Варіативність рішень при реалізації владних повноважень як підстава для компромісного врегулювання публічно-правового споруFiles in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Ківалов Сергій Васильович
    Президент Національного університету "Одеська юридична академія", академік Національної академії правових наук України, академік Національної академії педагогічних наук України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України​
  • Ківалов Сергій Васильович
    Президент Національного університету "Одеська юридична академія", академік Національної академії правових наук України, академік Національної академії педагогічних наук України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України​
  • Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє. Том 2
    матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2017 р., м. Одеса). До 20-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 170-річчя Одеської школи права. Т. 2