* Навчально-методичні видання кафедри

* Навчально-методичні видання кафедри

 

Recent Submissions

 • Латковський, Павло Павлович; Латковський, П. П.; Латковский, Павел Павлович; Latkovskyi, Pavlo P. (Чернівці : Технодрук, 2019)
  У монографії розглянуто актуальні проблеми правового регулювання бюджетного контролю. Охарактеризовано історіографію фінансовоправових досліджень з бюджетно-контрольної проблематики та проаналізовано принципи бюджетного ...
 • Біла-Тіунова, Любов Романівна (Одеса, 2020)
  Посібник «Державна служба України» присвячено характеристиці державної служби через призму її галузевої приналежності з урахуванням як теоретико-методологічних напрацювань у цій сфері, так і сучасного стану законодавства ...
 • Ківалов, Сергій Васильович; Осадчий, Анатолій Юрійович; Закаленко, Олена Василівна (Одеса, 2019)
  У навчальному посібнику викладається матеріал загальної частини адміністративного процесу, як встановленого нормами права порядку розгляду і вирішення адмістративними судами віднесених до їх юрисдикції публічно-правових ...
 • Білокур, Євгенія Ігорівна; Хамходера, Олег Петрович; Авдєєв, О. Р. (Одеса, 2019)
  Підготовлено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня в Національному університеті «Одеська юридична академія».
 • Лавренова, Ольга Ігорівна; Неугодніков, Андрій Олександрович; Стрельников, Андрій Вікторович (Одеса, 2019)
 • Лавренова, Ольга Ігорівна; Білоус-Осінь, Тетяна Ігорівна; Могил, Сергій Костянтинович (Одеса, 2019)
 • Бедний, Олег Ігорович (Одеса, 2019)
  Підготовлено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня в Національному університеті «Одеська юридична академія»
 • Сідор, Михайло Іванович (Одеса, 2019)
  Підготовлено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня в Національному університеті «Одеська юридична академія» галузь знань – 08 «Право» спеціальність – ...
 • Латковська, Тамара Анатоліївна; Койчева, Ольга Семенівна; Сідор, Михайло Іванович (Одеса, 2019)
  Підготовлено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня в Національному університеті «Одеська юридична академія»
 • Латковська, Тамара Анатоліївна; Сідор, Михайло Іванович; Койчева, Ольга Семенівна (Одеса, 2019)
  Підготовлено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня в Національному університеті «Одеська юридична академія» галузь знань – 08 «Право» спеціальність – ...
 • Голоядова, Тетяна Олексіївна; Латковський, Павло Павлович (Одеса, 2019)
  Підготовлено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня в Національному університеті «Одеська юридична академія» галузь знань – 08 «Право» спеціальність – ...
 • Лавренова, Ольга Ігорівна; Хамходера, Олег Петрович (Одеса, 2019)
 • Койчева, Ольга Семенівна; Койчева, Ольга Семеновна; Koicheva, Olha; Латковський, Павло Павлович; Латковский, Павел Павлович; Latkovskyi, Pavlo P.; Марущак, Анна Валеріївна; Марущак, Анна Валерьевна; Marushchak, Anna V.; Залужний, Віталій Григорович; Залужный, Виталий Григорьевич; Zaluzhnyi, Vitalii G.; Стець, Олег Миколайович; Стець, Олег Николаевич; Stets, Oleg M. (Одеса : Фенікс, 2019)
  Підготовлено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня в Національному університеті «Одеська юридична академія»
 • Ківалов, Сергій Васильович; Кивалов, Сергей Васильевич; Kivalov, Serhii; Осадчий, Анатолий; Осадчий, Анатолій Юрійович; Osadchyi, Anatolii; Закаленко, Олена Василівна; Закаленко, Елена Васильевна; Zakalenko, Olena; Козачук, Діана Анатоліївна; Козачук, Диана Анатольевна; Kozachuk , Diana (Одеса : Фенікс, 2019)
  Підготовлено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня в Національному університеті «Одеська юридична академія»
 • Латковська, Тамара Анатоліївна (Одеса : Фенікс, 2019)
  Підготовлено відповідно до освітньо-наукової програми підготовки здобувачів кваліфікації доктор філософії в галузі права в Національному університеті «Одеська юридична академія» в галузі знань 081 «Право» спеціальності 081 ...
 • Білокур, Євгенія Ігорівна; Билокур, Евгения Игоревна; Bilokur, Yevheniia; Бедний, Олег Ігорович; Бедный, Олег Игоревич; Bednyi, Oleh; Панфілов, Олег Євгенович; Панфилов, Олег Евгеньевич; Залужний, Віталій Григорович; Залужный, Виталий Григорьевич; Zaluzhnyi, Vitalii G.; Стець, Олег Миколайович; Стець, Олег Николаевич; Stets, Oleg M. (Одеса : Фенікс, 2019)
  Підготовлено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня в Національному університеті «Одеська юридична академія»
 • Біла-Тіунова, Любов Романівна; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Bila-Tiunova, Lyubov (Одеса : Фенікс, 2019)
  Підготовлено відповідно до освітньо-наукової програми підготовки здобувачів кваліфікації доктор філософії в галузі права в Національному університеті «Одеська юридична академія» в галузі знань 081 «Право» спеціальності 081 ...
 • Голоядова, Тетяна Олексіївна; Голоядова, Татьяна Алексеевна; Holoiadova, Tetiana О.; Залужний, Віталій Григорович; Залужный, Виталий Григорьевич; Zaluzhnyi, Vitalii Н.; Стець, Олег Миколайович; Стець, Олег Николаевич; Stets, Oleg M.; Маслова, Яна Іванівна; Маслова, Я. І.; Маслова, Яна Ивановна; Maslova, Yana I.; Голоядова, Т. О.; Залужний, В. Г.; Стець, О. М. (Одеса : Фенікс, 2019)
  Підготовлено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня в Національному університеті «Одеська юридична академія».
 • Білоус-Осінь, Тетяна Ігорівна; Билоус-Осень, Татьяна Игоревна; Bilous-Osin, Tetiana V. (Одеса : Фенікс, 2019)
  Підготовлено відповідно до освітньо-наукової програми підготовки здобувачів кваліфікації доктор філософії в галузі права в Національному університеті «Одеська юридична академія» в галузі знань 081 «Право» спеціальності ...
 • Білоус-Осінь, Тетяна Ігорівна; Біла-Тюріна, Юлія Зиновіївна; Сандул, Яна Миколаївна; Билоус-Осень, Татьяна Игоревна; Била-Тюрина, Юлия Зиновьевна; Сандул, Яна Николаевна; Bilous-Osin, Tetiana; Bila-Tiurina, Iuliia Z.; Sandul, Iana M. (Одеса : Фенікс, 2019)
  Підготовлено відповідно до освітньо-професійної програми здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня в Національному університеті «Одеська юридична академія»

View more

Search DSpaceРеестры репозиториев

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds