Правове регулювання іноземних інвестицій у спеціальних (вільних) економічних зонах України (на матеріалах СЕЗ “Яворів”)Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • 12.00.03
    цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право