Сучасні політичні процеси: глобальний та національний виміри

Show simple item record

dc.date.accessioned 2018-10-30T08:17:17Z
dc.date.available 2018-10-30T08:17:17Z
dc.date.issued 2018-09-28
dc.identifier.citation Сучасні політичні процеси: глобальний та національний виміри : матер. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Одеса, 28 вересня 2018 р.) [Електронний ресурс] / НУ "ОЮА". - Одеса, 2018. - 137 с. - Режим доступу: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/10828 ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/10828
dc.description Сучасні політичні процеси: глобальний та національний виміри : матер. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Одеса, 28 вересня 2018 р.) [Електронний ресурс] / НУ "ОЮА". - Одеса, 2018. - 137 с. - Режим доступу: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/10828 ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.subject політична наука ru_RU
dc.subject етнонаціональна політика ru_RU
dc.subject соціокультурна політика ru_RU
dc.subject політичні процеси ru_RU
dc.subject міжнародна інтеграція ru_RU
dc.subject національна безпека ru_RU
dc.subject міжнародні відносини ru_RU
dc.subject публічне управління ru_RU
dc.subject политическая наука ru_RU
dc.subject этнонациональное политика ru_RU
dc.subject социокультурная политика ru_RU
dc.subject политические процессы ru_RU
dc.subject международная интеграция ru_RU
dc.subject национальная безопасность ru_RU
dc.subject международные отношения ru_RU
dc.subject публичное управление ru_RU
dc.subject political science ru_RU
dc.subject ethno-national policy ru_RU
dc.subject socio-cultural policy ru_RU
dc.subject political processes ru_RU
dc.subject international integration ru_RU
dc.subject National security ru_RU
dc.subject international relations ru_RU
dc.subject public administration ru_RU
dc.title Сучасні політичні процеси: глобальний та національний виміри ru_RU
dc.title.alternative матер. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. ru_RU
dc.type Book ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record