Судові рішення у кримінальному провадженні України

Show simple item record

dc.contributor.author Гуртієва, Людмила Миколаївна
dc.contributor.author Гуртиева, Людмила Николаевна
dc.contributor.author Hurtiieva, Liudmyla M.
dc.contributor.author Лукашкіна, Тетяна Василівна
dc.contributor.author Лукашкина, Татьяна Васильевна
dc.contributor.author Lukashkina, Tetiana V.
dc.date.accessioned 2018-11-06T08:58:42Z
dc.date.available 2018-11-06T08:58:42Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Гуртієва Л. М. Судові рішення у кримінальному провадженні України : навч.-метод. посібник / Л. М. Гуртієва, Т. В. Лукашкіна. − Одеса : Фенікс, 2017. − 112 с. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/10868
dc.description Гуртієва Л. М. Судові рішення у кримінальному провадженні України : навч.-метод. посібник / Л. М. Гуртієва, Т. В. Лукашкіна. − Одеса : Фенікс, 2017. − 112 с. ru_RU
dc.description.abstract Навчально-методичний посібник підготовлений для студентів IV курсу Інституту кримінальної юстиції Національного університету «Одеська юридична академія» денної форми навчання для підготовки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Судові рішення у кримінальному провадженні». Він містить навчальний план курсу та тематичний план навчальної дисципліни, програму навчальної дисципліни, плани практичних занять з методичними вказівками та рекомендаціями, завдання та питання до самостійної роботи студентів, рекомендовану літературу до навчального курсу. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.subject кримінальне провадження ru_RU
dc.subject судові рішення ru_RU
dc.subject кримінальний процес ru_RU
dc.subject підготовче провадження ru_RU
dc.subject стадія судового розгляду ru_RU
dc.subject кримінальне судочинство ru_RU
dc.subject провадження в суді апеляційної інстанції ru_RU
dc.subject уголовное производство ru_RU
dc.subject судебные решения ru_RU
dc.subject уголовный процесс ru_RU
dc.subject подготовительное производство ru_RU
dc.subject стадия судебного разбирательства ru_RU
dc.subject уголовное судопроизводство ru_RU
dc.subject производство в суде апелляционной инстанции ru_RU
dc.subject criminal proceedings ru_RU
dc.subject court decisions ru_RU
dc.subject criminal process ru_RU
dc.subject preparatory proceedings ru_RU
dc.subject stage of trial ru_RU
dc.subject criminal justice ru_RU
dc.subject proceedings in the court of appellate instance ru_RU
dc.title Судові рішення у кримінальному провадженні України ru_RU
dc.title.alternative навч.-метод. посібник ru_RU
dc.type Book ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record