Удосконалення правового забезпечення державного управління водними ресурсами за басейновим принципом при впровадженні інтегрованих підходів

Show simple item record

dc.contributor.author Локтєва-Маклашова, Наталія Валентинівна
dc.contributor.author Локтева-Маклашова, Наталья Валентиновна
dc.contributor.author Loktieva-Maklashova, Nataliia V.
dc.date.accessioned 2018-11-08T13:53:40Z
dc.date.available 2018-11-08T13:53:40Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Локтєва-Маклашова Н. В. Удосконалення правового забезпечення державного управління водними ресурсами за басейновим принципом при впровадженні інтегрованих підходів / Н. В. Локтєва-Маклашова // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 19 трав. 2017 р.). У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г. О. Ульянова. - Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017. - С. 63-65. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/10892
dc.description Локтєва-Маклашова Н. В. Удосконалення правового забезпечення державного управління водними ресурсами за басейновим принципом при впровадженні інтегрованих підходів / Н. В. Локтєва-Маклашова // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 19 трав. 2017 р.). У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г. О. Ульянова. - Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017. - С. 63-65. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.subject водні ресурси ru_RU
dc.subject басейновий принцип управління водними ресурсами ru_RU
dc.subject державне управління ru_RU
dc.subject державна водна політика ru_RU
dc.subject водные ресурсы ru_RU
dc.subject бассейновый принцип управления водными ресурсами ru_RU
dc.subject государственное управление ru_RU
dc.subject государственная водная политика ru_RU
dc.subject water resources ru_RU
dc.subject basin principle of water management ru_RU
dc.subject public administration ru_RU
dc.subject state water policy ru_RU
dc.title Удосконалення правового забезпечення державного управління водними ресурсами за басейновим принципом при впровадженні інтегрованих підходів ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record