Врегулювання публічно-правового спору за участю судді: нова форма правосуддя чи прояв медіації в суді?

Show simple item record

dc.contributor.author Ківалов, Сергій Васильович
dc.contributor.author Кивалов, Сергей Васильевич
dc.contributor.author Kivalov, Serhii V.
dc.date.accessioned 2018-11-15T15:43:38Z
dc.date.available 2018-11-15T15:43:38Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Ківалов С. В. Врегулювання публічно-правового спору за участю судді: нова форма правосуддя чи прояв медіації в суді? / С. В. Ківалов // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 5-8. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/10930
dc.description Ківалов С. В. Врегулювання публічно-правового спору за участю судді: нова форма правосуддя чи прояв медіації в суді? / С. В. Ківалов // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 5-8. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Видавничий дім «Гельветика» ru_RU
dc.subject розвиток судочинства в Україні ru_RU
dc.subject інститут врегулювання спору за участю судді ru_RU
dc.subject медіація ru_RU
dc.subject врегулювання публічно-правового спору ru_RU
dc.subject перевага медіації ru_RU
dc.subject судове вирішення спорів ru_RU
dc.subject процесуальні гарантії ru_RU
dc.subject мирова угода ru_RU
dc.subject медіатор ru_RU
dc.subject адміністративне судочинство ru_RU
dc.subject развитие судопроизводства в Украине ru_RU
dc.subject институт урегулирования спора с участием судьи ru_RU
dc.subject медиация ru_RU
dc.subject урегулирования публично-правового спора ru_RU
dc.subject преимущество медиации ru_RU
dc.subject судебное разрешение споров ru_RU
dc.subject процессуальные гарантии ru_RU
dc.subject мировое соглашение ru_RU
dc.subject медиатор ru_RU
dc.subject административное судопроизводство ru_RU
dc.subject development of legal proceedings in Ukraine ru_RU
dc.subject institute of dispute settlement with the participation of a judge ru_RU
dc.subject mediation ru_RU
dc.subject resolving a public dispute ru_RU
dc.subject mediation advantage ru_RU
dc.subject judicial resolution of disputes ru_RU
dc.subject procedural safeguards ru_RU
dc.subject settlement agreement ru_RU
dc.subject mediator ru_RU
dc.subject administrative proceedings ru_RU
dc.title Врегулювання публічно-правового спору за участю судді: нова форма правосуддя чи прояв медіації в суді? ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record