Пропорційність як засада здійснення адміністративного судочинства у світлі оновлення процесуального законодавства в Україні

Show simple item record

dc.contributor.author Козачук, Діана Анатоліївна
dc.contributor.author Козачук, Диана Анатольевна
dc.contributor.author Kozachuk, Diana A.
dc.date.accessioned 2018-11-16T13:31:22Z
dc.date.available 2018-11-16T13:31:22Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Козачук Д. А. Пропорційність як засада здійснення адміністративного судочинства у світлі оновлення процесуального законодавства в Україні / Д. А. Козачук // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 29-31. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/10938
dc.description Козачук Д. А. Пропорційність як засада здійснення адміністративного судочинства у світлі оновлення процесуального законодавства в Україні / Д. А. Козачук // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 29-31. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Видавничий дім «Гельветика» ru_RU
dc.subject адміністративне судочинство ru_RU
dc.subject адміністративне процесуальне право ru_RU
dc.subject принципи судочинства ru_RU
dc.subject принцип пропорційності ru_RU
dc.subject баланс публічного і приватного інтересу ru_RU
dc.subject дискреція адміністративного суду ru_RU
dc.subject матеріальний аспект пропорційності ru_RU
dc.subject административное судопроизводство ru_RU
dc.subject административное процессуальное право ru_RU
dc.subject принципы судопроизводства ru_RU
dc.subject принцип пропорциональности ru_RU
dc.subject баланс публичного и частного интереса ru_RU
dc.subject дискреция административного суда ru_RU
dc.subject материальный аспект пропорциональности ru_RU
dc.subject administrative proceedings ru_RU
dc.subject administrative procedural law ru_RU
dc.subject principles of legal proceedings ru_RU
dc.subject principle of proportionality ru_RU
dc.subject balance of public and private interest ru_RU
dc.subject discretion of the administrative court ru_RU
dc.subject material aspect of proportionality ru_RU
dc.title Пропорційність як засада здійснення адміністративного судочинства у світлі оновлення процесуального законодавства в Україні ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record