Стипуляція як форма укладення договору зберігання: екскурс в історію

Show simple item record

dc.contributor.author Найдьон, А. В.
dc.contributor.author Naidon, A. V.
dc.date.accessioned 2018-11-20T13:30:06Z
dc.date.available 2018-11-20T13:30:06Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Найдьон А. В. Стипуляція як форма укладення договору зберігання: екскурс в історію / А. В. Найдьон // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 19 трав. 2017 р.). У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г. О. Ульянова. - Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017. - С. 555-557. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/10962
dc.description Найдьон А. В. Стипуляція як форма укладення договору зберігання: екскурс в історію / А. В. Найдьон // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 19 трав. 2017 р.). У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г. О. Ульянова. - Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017. - С. 555-557. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.subject договір зберігання ru_RU
dc.subject стипуляція ru_RU
dc.subject усна форма укладення договорів ru_RU
dc.subject договор хранения ru_RU
dc.subject стипуляция ru_RU
dc.subject устная форма заключения договоров ru_RU
dc.subject storage agreement ru_RU
dc.subject stihulation ru_RU
dc.subject oral form of contracting ru_RU
dc.title Стипуляція як форма укладення договору зберігання: екскурс в історію ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record