Професійний етикет прокурора як складова професійної етики прокурора

Show simple item record

dc.contributor.author Билиця, Ігор Олегович
dc.contributor.author Былица, Игорь Олегович
dc.contributor.author Bylytsia, Ihor O.
dc.date.accessioned 2018-11-20T15:26:24Z
dc.date.available 2018-11-20T15:26:24Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Билиця І. О. Професійний етикет прокурора як складова професійної етики прокурора / І. О. Билиця // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 129-131. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/10966
dc.description Билиця І. О. Професійний етикет прокурора як складова професійної етики прокурора / І. О. Билиця // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 129-131. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Видавничий дім «Гельветика» ru_RU
dc.subject професійна етика прокурора ru_RU
dc.subject прокурорський етикет ru_RU
dc.subject Закон України «Про прокуратуру» ru_RU
dc.subject публічний характер діяльності прокурора ru_RU
dc.subject Кодекс професійної етики та поведінки прокурорів ru_RU
dc.subject авторитет прокурора ru_RU
dc.subject вимоги етикету ru_RU
dc.subject профессиональная этика прокурора ru_RU
dc.subject прокурорский этикет ru_RU
dc.subject Закон Украины «О прокуратуре» ru_RU
dc.subject публичный характер деятельности прокурора ru_RU
dc.subject Кодекс профессиональной этики и поведения прокуроров ru_RU
dc.subject авторитет прокурора ru_RU
dc.subject требования этикета ru_RU
dc.subject professional ethics of the prosecutor ru_RU
dc.subject prosecutor's etiquette ru_RU
dc.subject Law of Ukraine "On the Prosecutor's Office" ru_RU
dc.subject public nature of the prosecutor’s activities ru_RU
dc.subject Code of Professional Ethics and Prosecutors ru_RU
dc.subject authority of the prosecutor ru_RU
dc.subject etiquette requirements ru_RU
dc.title Професійний етикет прокурора як складова професійної етики прокурора ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record