Проблемні питання підсудності клопотань стосовно заходів забезпечення кримінального провадження

Show simple item record

dc.contributor.author Гловюк Ірина Василівна
dc.contributor.author Гловюк Ирина Васильевна
dc.contributor.author Glovyuk Iryna V.
dc.contributor.author Зіньковський, Ігор Петрович
dc.contributor.author Зиньковский, Игорь Петрович
dc.contributor.author Zinkovskyi, Ihor P.
dc.date.accessioned 2018-11-21T14:56:20Z
dc.date.available 2018-11-21T14:56:20Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Гловюк І. В. Проблемні питання підсудності клопотань стосовно заходів забезпечення кримінального провадження / І. В. Гловюк, І. П. Зіньковський // Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : матер. постійно діючого наук.-практ. семінару (м. Харків, 26 жовт. 2018 р.) / редкол.: М. В. Членов (голов. ред.), Л. М. Леженіна (заст. голов. ред.), О. В. Косьмін. – Харків : Право, 2018. – Вип. 10 (ювіл.). – С. 34-38. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/10974
dc.description Гловюк І. В. Проблемні питання підсудності клопотань стосовно заходів забезпечення кримінального провадження / І. В. Гловюк, І. П. Зіньковський // Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : матер. постійно діючого наук.-практ. семінару (м. Харків, 26 жовт. 2018 р.) / редкол.: М. В. Членов (голов. ред.), Л. М. Леженіна (заст. голов. ред.), О. В. Косьмін. – Харків : Право, 2018. – Вип. 10 (ювіл.). – С. 34-38. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.subject заходи забезпечення кримінального провадження ru_RU
dc.subject підсудність клопотань про застосування запобіжного заходу ru_RU
dc.subject місцезнаходження органу досудового розслідування ru_RU
dc.subject місце здійснення досудового розслідування ru_RU
dc.subject межі територіальної юрисдикції ru_RU
dc.subject меры обеспечения уголовного производства ru_RU
dc.subject подсудность ходатайств о применении меры пресечения ru_RU
dc.subject местонахождение органа досудебного расследования ru_RU
dc.subject место осуществления досудебного расследования ru_RU
dc.subject пределы территориальной юрисдикции ru_RU
dc.subject measures to ensure criminal proceedings ru_RU
dc.subject jurisdiction over petitions of preventive measure ru_RU
dc.subject place of pre-trial investigation ru_RU
dc.subject limits of territorial jurisdiction ru_RU
dc.title Проблемні питання підсудності клопотань стосовно заходів забезпечення кримінального провадження ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record